ÅSIKT

Vi behöver hjälp att lösa bostadsbristen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Moderaterna: Städernas växtvärk ett reellt hot mot tillväxt

Idag fattar riksdagen beslut om inriktningen för bostadspolitiken. I ett läge där bostadsbristen blir en allt större utmaning har problemet seglat upp som en verklig framtidsfråga. Hur ska vi lyckas vända den utveckling som under mer än 20 års tid inneburit att vi byggt hälften så mycket som nästan alla jämförbara länder? Vårt besked är tydligt och innebär att vi nu måste omvandla alla de viktiga utredningar och myndighetsuppdrag som genomförts till praktisk politik. I en fråga som är så viktig för hela landet förväntar vi oss att oppositionen – och inte minst Socialdemokraterna – nu vill bidra till långsiktighet och angelägna reformer.

Bostadsbristen är en av de verkligt stora utmaningarna för Sverige de kommande åren. Inflyttningen till städerna går just nu snabbare i Sverige än i något annat EU-land. Samtidigt lever vi med ett regelverk och en lagstiftning som skapats med utgångspunkten att städerna är färdigbyggda. En lång rad städer i Sverige upplever en tydlig växtvärk och det handlar inte längre bara om de tre storstadsområdena. Detta innebär förstås praktiska problem för dem som inte hittar någonstans att bo, men det innebär också ett högst reellt hot mot både tillväxten och arbetslinjen.

Alliansen har tagit flera viktiga steg de senaste åren. Det har handlat om att rensa upp i det regelverk som genererat de kanske längsta planprocesserna i vår del av världen. Men också om att skapa  bättre förutsättningar för att bostadsinvesteringar. Under förra året fattades till exempel beslut om förlängda så kallade presumtionshyror, som är ett sätt att skapa bättre villkor för dem som investerar i nya hyresrätter. Vi har dessutom tagit flera tydliga här-och-nu-beslut för att lätta på trycket på orter där växtvärken är som allra tydligast. Den nya lagstiftningen om tryggare andrahandsboende verkar redan ha gett effekt genom ett ökat utbud och på riksdagens bord ligger nu förslag som snabbt kan förenkla regelverket för student- och ungdomsbostäder.

Idag sätter vi ramarna för bostadspolitikens inriktning. Vi har i allra högsta grad politiken redo för att gå från ord till handling, men vi är samtidigt genuint oroade över det tonläge och den konfliktnivå som Socialdemokraterna möter oss med. Flera förslag borde snabbt kunna genomföras men präglas idag av osäkerhet på grund av en opposition som antingen är internt splittrad, eller hellre gör upp med Sverigedemokrater för att uppnå kortsiktiga voteringsvinster.

De kommunala särkraven är ett tydligt exempel. Idag kan skillnaderna i de tekniska egenskapskrav som ställs på bostäder variera kraftigt mellan kommuner, trots att de ligger inom samma arbets- och bostadsmarknad. Detta både fördyrar och förlänger byggprocessen och kan ersättas av tuffare, enhetliga och nationella regler. En förändring är efterfrågad av alla från hyresgästföreträdare till byggbranschen, trots det får vi inget besked om Socialdemokraterna tänker hjälpa eller stjälpa det förslag vi presenterat. På samma sätt förhåller det sig med en lång rad frågor, från enklare regelverk för studentbostäder till bullerregler och överklagandefrågor.

Bostadsbristen måste mötas med tydliga reformer. När vi idag fattar beslut om den bostadspolitiska inriktningen gör vi det med en vädjan till alla krafter i riksdagen att bidra till långsiktiga spelregler, moderna regelverk och mer av samsyn än konflikt i en av landets verkliga framtidsutmaningar.

Oskar Öholm (M)