ÅSIKT

Våga visa ledarskap och utred Natomedlemskap

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

KD: Både starkt försvar och Nato nödvändiga

Debattörerna: "Försvaret är det viktigaste medlet för att skydda oss mot yttre hot".

Maktbalansen i vårt närområde förändras, snabbt. Redan i Almedalen pekade Göran Hägglund på den oroväckande utvecklingen i vår omvärld och på behovet av att stärka såväl det militära försvaret som att öka det civila samhällets robusthet mot olika typer av påfrestningar. I sitt tal under Folk och Försvars rikskonferens upprepade han budskapet om försvarsanslaget: Vi är inte främmande för att ge mer pengar till försvaret i 2015 års försvarsbeslut. Att avstå från att betala försäkringspremien i hopp om att inget skall hända är inte någon ansvarsfull politik.

Utvecklingen i Ryssland oroar. Under 2013 ökade Ryssland sin försvarsbudget med 16 procent. De övningar som genomförts pekar inte minst på den betydelse Östersjöområdet tillmäts – även Sverige och vårt territorium. Vid den stora Zapad-övningen i september sattes oväntat mer än 50 000 man in. Detta trots att man förvarnat Nato om endast 22 500 man. Övningen bestod av offensiva militära operationer med bland annat övning av anfall mot de baltiska staterna. Flygövningarna mot Sverige i påskas och i oktober visade hur Ryssland också aktivt övar anfall mot oss.

Rysslands ingripande i det alltmer västorienterade Georgien 2008, och de kraftiga påtryckningarna mot Ukraina i dag, visar tydligt att Ryssland är tillbaka som en stormakt som är beredd att använda alla de medel man har till sitt förfogande för att uppnå sina politiska mål. Fram till 2020 ska 75 procent av den ryska krigsmaterielen förnyas; denna modernisering går enligt plan och Ryssland växer sig militärt allt starkare. Talet om rustning från en låg nivå stämmer inte.

Kristdemokraterna menar att utvecklingen långsiktigt hotar säkerheten i vårt närområde. Kristdemokraterna vill därför förutsättningslöst utreda ett svenskt medlemskap i försvarsalliansen Nato. Som kristdemokrater är vi förvånade över att moderata försvarspolitiker motsätter sig en NATO-utredning. Svenska politiker måste visa ledarsskap och våga ta initiativ i viktiga politiska frågor.

Det är inte rimligt att förneka vårt beroende av Nato. I dag är vi den mest aktiva Nato-partnern i världen, men utan inflytande när det gäller Nato:s planering och förberedelser i vårt närområde. Något som direkt berör Sveriges säkerhet.

Ett medlemskap i Nato löser inte alla problem. Den som tror det är naiv. Att förutsättningslöst utreda frågan är dock lika självklart nu som det var att utreda ett EU-medlemskap när den frågan på allvar började diskuteras i Sverige. Vår egen försvarsmakt måste kunna bidra till säkerhet och stabilitet i vårt närområde. Det svenska försvaret måste också vara rustat att kunna ge och ta emot hjälp från andra länder. Det är det inte idag.

Försvarsbeslutet 2009, som handlade om hur Försvarsmaktens insatsorganisation skulle se ut från och med 2014 har inte förverkligats på det sätt som vi förväntat. Vi får inte blunda för verkligheten, utan måste acceptera att det krävs nya och kraftfulla åtgärder för att återskapa ett fungerande nationellt försvar. Försvaret hemma i Sverige måste vara vår främsta prioritet. Som Göran Hägglund konstaterade i Sälen så är det dessutom tämligen bråttom. Vi kan inte vänta i tio år på att få en fungerande försvarsmakt.

Försvaret är det viktigaste medlet för att skydda oss mot yttre hot och för att bidra till fred och stabilitet i vårt närområde - statens allra viktigaste uppgift.

Mikael Oscarsson

Lars Adaktusson