Debatt

Vad vet du om myterna om ”massinvandring”?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Veronica Svärd (Fi): Viktigt bemöta falska påståenden med korrekta fakta

Veronica Svärd (Fi).
Veronica Svärd (Fi).

Den 8 december publicerade Dagens Nyheter en bokannons som innehöll missvisande siffror som syftar till att antyda att ”massinvandring” är orsak till sociala problem i Sverige. Vi var många som reagerade och menade att det är viktigt att bemöta falska påståenden med korrekta fakta och slutsatser, och inte minst att det är viktigt att bemöta rasistiska påståenden med en human utgångspunkt.

”Sverige har sedan millennieskiftet fram till oktober 2013 beviljat drygt 1,1 miljoner invandrare uppehållstillstånd. År 2012 beviljade Sverige 111 000 uppehållstillstånd.”
Siffrorna är intetsägande eftersom nettoinvandringen är hälften; på två invandrade personer utvandrar en. Siffrorna innefattar även beviljade uppehållsrätter. Hemvändande svenskar var den enskilt största gruppen. Drygt 210 000 kom från EU- och EES-länder. Övriga uppehållstillstånd har beviljats exempelvis för studier, gästarbete, gästforskare, artistarbete, praktikplats, adoptivbarn, asylsökande, anhöriga, samt övriga grupper.

”Under syriska inbördeskriget har Sverige beviljat 16 400 syrier asyl.”

Över 100 000 människor har dödats i inbördeskriget. Barn torteras och tusentals barn har dödats. Över 2,1 miljoner människor, varav hälften barn, befinner sig på flykt i Syriens grannländer. Sverige kan ge skydd åt fler!

”Av dem som beviljas asyl beräknas 70 procent vara arbetslösa ännu efter två år. Anhöriginvandringen handlar mest om att ta hit en partner från det forna hemlandet. En tredjedel blir helt beroende av försörjningsstöd.”
Två tredjedelar av dem som invandrat är självförsörjande efter sju år! En strålande ekonomisk affär för Sverige som inte behövt försörja dessa personer under de uppåt 20 år det annars tar innan inrikes födda blir självförsörjande (inrikes födda är så klart lika mycket värda ändå). Enligt OECD är nettovinsten drygt 26 000 kronor per år och utrikes fött hushåll.

”Utrikesfödda uppbär upp 60 procent av landets försörjningsstöd.”

Nej! Definitionen ”utrikesfödda hushåll” (som används i statistiken) innebär att minst en person är utrikesfödd; en majoritet i hushållet kan alltså vara inrikes födda. Påståendet säger heller inget om hur mycket (ofta högre) bidrag och ersättningar som betalas ut till inrikes födda personer via de övriga bidrags- och ersättningssystem som många utrikes födda är utestängda från.

”1990 hade Sverige tre utanförskapsområden (mer än hälften av de vuxna saknade arbete). 2006 var de 156 till antalet.”
För att inte tala om hur många utanförskapsområden vi hade i Sverige i slutet av 1800-talet när människor flydde Sverige! Inte heller då var fattigdom och arbetslöshet invandrades fel. De sociala problemen beror på svensk politik och ekonomi, inte migration. Det Sverige behöver är bland annat långsiktigt hållbar socialpolitik, bostadspolitik, arbetsmarknadspolitik och kraftigt arbete mot diskriminering.

”64 procent av Sveriges befolkning anser inte att media berättar sanningen om samhällsproblem förknippade med invandringen.”

Det betyder inte att de svarande anser att invandringen är ett problem, 63 procent anser nämligen att invandring i sig inte är ett problem. Däremot har 77 procent lågt förtroende för journalister.

Ett samhälle där människor betraktas som kostnadsposter är inte ett humant samhälle. I ett sådant samhälle skulle exempelvis sjuka, funktionshindrade, barn och äldre sorteras bort som ”utgiftsposter”. Men författarna till annonsen pekade ut enbart gruppen invandrare, en utgångspunkt som inte kan beskrivas som något annat än nationalistisk, fascistisk och rasistisk. Vi får aldrig tillåta en sådan utveckling i Sverige!

Veronica Svärd

Källor: SCB, Migrationsverket, OECD, Socialstyrelsen, SOM-institutet.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt