ÅSIKT

Skogen är för värdefull för att endast bli energi

Replik från Skogsindustrierna om hur industrin hjälper snarare än stjälper att nå klimatmålen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN/Skogsindustrierna
Skogsindustrierna skriver att svensk skog kan användas för att nå klimatmålen

REPLIK. Skogen är för värdefull för att endast användas som energi. Det är skogsindustrins självklara utgångspunkt. När vi tillverkar förnybara material till idrottshallar, hus, förpackningar, tyger med mera blir det rester över som vi bland annat tar till vara som bioenergi.

Svensk skogsindustri framställer bioenergi av bark, sågspån, bitar som har för låg kvalitet för att bli material och av de rester som uppstår i massaprocesserna. Vi hushållar med den råvara vi har och använder varje del av trädet så resurseffektivt som möjligt. Av de rester som uppstår vid avverkning, i form av grenar och toppar används tyvärr endast en liten del idag. Det mesta lämnas kvar i skogen där det förmultnar. Då avger det kol som trädet tidigare tagit upp från luften. Skillnaden är att vid förbränning tar vi samtidigt tillvara energin.

Vi skulle kunna ta tillvara mycket mer utan att riskera den biologiska mångfalden.

Liksom tidigare debattörer ser vi att energieffektivisering är en viktig del i klimatarbetet. Vi behöver alla använda våra resurser bättre. Inom skogsindustrin ligger den årliga energieffektiviseringen på mellan 0,5–1 procent, vilket gör att våra medlemsföretag varje år kan bidra med mer bioenergi för uppvärmning i industrin och samhället.

I svensk skogspolitik jämställs produktion och miljö vilket är något vi alla kan vara stolta över. Många av miljöindikatorerna i skogen visar positiv utveckling: mängden död ved, som är viktigt för den biologiska mångfalden, har ökat sen 1990-talet. Detsamma gäller arealen gammal skog.

Allt detta är viktiga förutsättningar för växter och djur i skogen.

Enligt en färsk undersökning av Demoskop är 90 procent av svenska folket positiva till att den svenska skogen används till klimatsmarta saker som kläder, förpackningar och batterier.

En bred enighet råder bland organisationer, experter och forskare: vår tids största klimatutmaning är jordens temperaturökning. Ansvarsfullt brukade skogar binder och lagrar koldioxid samtidigt som de gör det möjligt att ersätta fossila råvaror.

Så vi kan lugna Greenpeace och de andra skribenterna, skogsindustrin avverkar inte skog för att elda upp den.

Vi avverkar skog för att tillverka biobaserade produkter och material som bidrar till en hållbar utveckling med minskad användning av fossila och andra ändliga resurser. Därigenom bidrar vi till att klara EU:s och Sveriges klimatmål.

Vi ses gärna och berättar mer om hur vi arbetar med energi och hållbart brukande av skog.

Linda Eriksson, skogsdirektör Skogsindustrierna
Helena Sjögren, ansvarig bioenergi Skogsindustrierna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

ARTIKELN HANDLAR OM