Ställ krav – ditt barn ska ha skolbibliotek

Debattören: De som har tillgång till ett bemannat bibliotek klara sig bättre i livet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Skolbiblioteken jämnar ut spelplanen för våra barn och ungdomar. Nu är det dags att ställa konkreta krav och här kan du – som förälder – hjälpa till, skriver Anna Troberg.
Skolbiblioteken jämnar ut spelplanen för våra barn och ungdomar. Nu är det dags att ställa konkreta krav och här kan du – som förälder – hjälpa till, skriver Anna Troberg.

DEBATT. Har ditt barn tillgång till ett bemannat skolbibliotek? Om svaret är ja, är skolbibliotekarien en naturlig del av skolans pedagogiska arbete? Det är två viktiga frågor som alla föräldrar borde ställa sig.

De barn som inte har tillgång till ett bemannat skolbibliotek går vidare ut i livet med sämre förutsättningar än andra barn.  I dag är det ett öde som drabbar ungefär hälften av alla elever i Sverige.

Ännu fler står utan ett bemannat skolbibliotek som är en naturlig del av det pedagogiska arbetet. Är ditt barn ett av dem? I så fall är det dags att ställa krav – för dina barns skull.

DIK – facket för kultur och kommunikation – har under lång tid arbetat för att alla barn ska ha tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Vi vet nämligen att det gör reell och positiv skillnad för barn och ungdomar. Forskaren Cecilia Gärdén slår i sin rapport ”Skolbibliotekets roll för elevers lärande” fast att ”många års tvärvetenskaplig, internationell forskning visar att bemannade skolbibliotek som samspelar nära med ämnesundervisningen kan ge väsentliga bidrag till elevers lärande.”

Skolbibliotekariens uppgift är inte att ersätta lärarnas ämneskunskap. Deras uppgift är att komplettera undervisningen med sin unika expertis.

Ett bemannat skolbibliotek i samklang med övrigt pedagogiskt arbete är en stor tillgång. Det stärker läsförmågan och ökar elevernas förmåga att söka, bedöma och utbyta information. Det är extra positivt för de som har svenska som andraspråk.

Detta är ovärderlig kunskap för barn som växer upp i ett fantastiskt digitalt universum som dubblar sin storlek vart annat år. Tyvärr blir detta universum alltmer svårnavigerat på grund av falska och alternativa nyheter. Barn som har tillgång till ett bemannat skolbibliotek står bättre rustade att tryggt utforska detta fantastiska, spännande och lärorika universum än de kamrater som står utan.

I skolbiblioteket finns en möjlighet för alla barn att växa – oavsett bakgrund och familjeförhållanden. Studier visar att skolbiblioteken är särskilt bra på att fånga upp och höja resultaten för barn som annars har svårt att nå skolans mål. Det är svårt att föreställa sig ett mer effektivt verktyg för jämlikhet och demokrati.

Vilka krav ska man då som förälder ställa och till vem? Som vanligt börjar allt med politik och pengar, men till syvende och sist kokar det faktiskt ner till en enkel attitydförändring.

DIK har tillsammans med Svensk Biblioteksförening tagit fram siffror på vad det skulle kosta att ge alla elever i Sverige tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Enligt våra beräkningar skulle tillgång till ett bemannat skolbibliotek för alla elever kosta 2 000 kronor per elev som i dag inte redan har det. Sammanlagt är det en kostnad om 1,5 miljarder kronor, det vill säga ynka 1 procent av den totala kostnaden för den svenska grund- och gymnasieskolan.

DIK har i dagarna också skickat ut ett informationsmaterial till alla svenska skolledare. Vi vill hjälpa de skolledare som vill ha långa benet före på skolbiblioteksfronten på traven. Genom att arbeta efter de åtta punkter som DIK tagit fram har de alla möjligheter att skapa goda förutsättningar för att ge dina och andras barn det DIK kallar ett skolbibliotek i världsklass.

Skolbiblioteken jämnar ut spelplanen för våra barn och ungdomar. Vi vet vad det kostar och vi har stakat ut vägen. Nu är det dags att ställa konkreta krav och här kan du – som förälder – hjälpa till:

  • Kräv av dina politiker (på nationell och lokal nivå) att det ska finnas tillräckliga ekonomiska resurser till skolan för att dina barn ska ha tillgång till ett bemannat skolbibliotek.
  • Kräv av dina barns skolledning att de satsar på att göra skolbibliotekarien till en självklar del av det pedagogiska arbetet.

Alla elever förtjänar ett bemannat skolbibliotek i världsklass. Nu.


Anna Troberg, förbundsordförande i DIK – facket för kultur och kommunikation


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE