Ta diabetes på allvar – då kan vi rädda liv

Debattörerna: Personer med typ 2-diabetes har högre risk att få hjärtinfarkt, stroke och dö i förtid

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Trots att fakta finns får inte patienter tillräcklig information om kopplingen mellan diabetes och hjärt- och kärlsjukdom, skriver Thomas Magnusson och Inger Ros.
Trots att fakta finns får inte patienter tillräcklig information om kopplingen mellan diabetes och hjärt- och kärlsjukdom, skriver Thomas Magnusson och Inger Ros.

DEBATT. Att tänka på hjärtat kan vara livsavgörande för en person med typ 2-diabetes. Nya upptäckter visar att optimalt kontrollerade riskfaktorer, behandling enligt riktlinjer och rökfrihet avsevärt kan minska och i vissa fall helt eliminera risken för förtida död, hjärtinfarkt och stroke.

Diabetes är en av våra vanligaste folksjukdomar. Förutom de 450 000 som har sjukdomen, uppskattas att ytterligare 100 000 – 200 000 har typ 2-diabetes utan att veta om det.
Många gånger upptäcks typ 2-diabetes först efter en hjärtinfarkt.

Att se och förstå kopplingen mellan diabetes och hjärtat, att lära sig hur en allvarlig hjärtkärlsjukdom kan förebyggas har visat sig betydelsefullt. Med kunskap och insikt om sambandet kan riskerna för allvarlig hjärtkärlsjukdomar, såsom stroke eller hjärtinfarkt, minimeras.

Utmaningen är tuff: En person med typ 2-diabetes har fyra gånger högre risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke och för tidig död, jämfört med personer som inte har typ 2-diabetes.

För hälften av patienterna med typ 2-diabetes är den direkta dödsorsaken hjärt- och kärlsjukdom som till exempel stroke, hjärtinfarkt, perifer kärlsjukdom eller hjärtsvikt.

En modern behandling av patienter med typ 2-diabetes bör därför utgå från den hjärtkärlrisk patienten har och ta alla existerande riskfaktorer i beaktande. Det vill säga behandling av kolesterol, blodtryck och blodsocker med målvärden enligt de uppdaterade riktlinjer som kom för drygt ett år sedan och som bland annat utgick från den nya hjärtkärlforskningen hos personer med typ 2-diabetes. Här fick även livsstilsförändringar, såsom rökstopp, fysisk aktivitet och utbildning till patienterna en hög prioritet.

Men trots dessa fakta får inte patienter tillräckligt bra behandling och information.

Endast hälften av diabetespatienterna får i dag en effektiv kolesterolsänkande behandling så att de når uppsatta behandlingsmål, trots att det är känt att förhöjda kolesterolnivåer kan förklara över 70 procent av överrisken i hjärtkärlsjukdom.
I en nyligen utförd europeisk studie av behandlingsmåluppfyllelse hade en tredjedel av svenska patienter med tidigare känd hjärtkärlsjukdom och typ 2-diabetes alldeles för höga blodfetter, bortemot två tredjedelar hade ett blodtryck klart över det angivna målvärdet och knappt hälften ett väl reglerat blodsocker.

I augusti 2018 kom resultaten från en svensk studie från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg som visade att rätt kombination av läkemedelsbehandling och livsstilsförändringar avsevärt minskar riskerna för hjärtkärlsjukdom hos personer med typ 2-diabetes.
I vissa fall kunde de förhöjda riskerna i det närmaste elimineras. Optimal behandling minskar riskerna avsevärt för förtidig död, hjärtinfarkt och stroke. När det gäller förtida död är rökning den tyngsta riskfaktorn.

Men också när personer med typ 2-diabetes uppmanas att promenera så mycket de orkar eller vill, händer positiva saker i kroppen. En studie visar signifikanta och ganska kraftiga effekter på många relevanta parametrar som vikt, midjemått, blodsocker, blodtryck och blodfetter vid 5,5 timmars promenad per vecka och mer.

Trots dessa fina resultat är det få som motionerar på detta sätt. Här behöver vården på ett enkelt och motiverande sätt visa vilken stor betydelse exempelvis dagliga promenader har.

Det handlar om att skydda hjärtat, att behandla personer med typ 2-diabetes enligt de nationella riktlinjerna och därmed öka patientens möjlighet att överleva.

Tänk på och med hjärtat World Heart Day 30 september.


Thomas Magnusson, förbundsordförande Diabetesorganisationen i Sverige
Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE