”Oppositionen saknar svar på hur jobben ska bli fler”

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

M-partisekreteraren Per Schlingmann om skuggbudgetarna

När de tre oppositionspartierna i dag presenterade sina budgetförslag, är den gemensamma nämnaren att de saknar svar på hur jobben ska bli fler. Det är tydligt att Socialdemokraterna gör en kraftig vänstersväng och de föreslår nu en särskild LO-skatt på 11 000 kronor för ett vårdbiträde.

I dag har vänsteroppositionen presenterat sina tre budgetförslag. Samtidigt som vi nu upplever följderna av den internationella finanskrisen, inte bara saknar oppositionen svar på hur jobben ska bli fler. Det huvudsakliga innehållet i de tre budgetarna innebär att jobben tvärtom kommer att bli färre.

Socialdemokraternas idé är att höja skatten för vanligt folk och samtidigt höja bidragen till människor med goda inkomster som inte arbetar. Det är ett mycket märkligt svar på hur utanförskapet ska kunna pressas tillbaka. Istället för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden och göra det mer lönsamt att arbeta, skulle det cementera bidragslinjen.

De utökade bidragen ska finansieras med en särskild LO-skatt riktad mot låg- och normalinkomsttagare. Breda LO-grupper kommer därigenom att få betala mer i inkomstskatt och uppleva att det blir mindre lönsamt att gå till jobbet. Det är en orättvis politik som för ett vårdbiträde med en månadslön på 19 000 kronor innebär en sammantagen skattehöjning på nästan 11 000 kronor under nästa mandatperiod.

Därutöver vill Socialdemokraterna lägga en särskild beskattning på företag som anställer unga människor. Det är en ungdomsskatt som uppgår till tio miljarder kronor. Resultatet blir att företag som har många ungdomar anställda kommer att få mycket kraftiga skattehöjningar. Det kommer att spä på ungdomsarbetslösheten än mer i ett redan ansträngt läge.

Vi moderater är fast beslutna att fortsätta föra en tydlig jobbpolitik och sätta arbetslinjen främst. Vi tar ansvar för Sverige genom att både förhindra att fler jobb försvinner men också genom förstärkta insatser till omställning. Dessutom lägger vi en grund för att jobben ska bli fler genom att förstärka drivkrafterna till arbeta och göra det billigare att ha anställa.

Det är tydligt att Vänsterpartiets stora inflytande i oppositionen har lett till en kraftig vänstersväng från Socialdemokraterna. Med ett år kvar till valet förstärks nu konflikten i svensk politik. Valet om ett år kommer att stå mellan att fortsätta bejaka arbetslinjen eller att gå tillbaka till den bidragslinje som svenska folket röstade bort i förra valet.

Per Schlingmann

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN