”Om 50 år är vi alla döda”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Supermiljöbloggen om Bildts dystra syn på klimatarbetet

Utrikesminister Carl Bildt som i veckan står värd för Arktiska rådets möte i Kiruna beskriver möjligheten att klara klimatansträngningarna som alarmerande. Det framgår av EU-nämndens stenografiska uppteckningar som publicerades på tisdagen.

Enligt regeringen blir det så många som 300 personer som kommer till Arktiska rådets möte i Kiruna, allt från ministrar och delegater från de åtta arktiska staterna, till forskare och företrädare för urfolken.

Utrikesminister Carl Bildt som står som värd för mötet har flera gånger under Sveriges två år som ordförandeland fått svara på frågor som rört miljöproblemen i Arktis, inte minst då det kommer till jakten på nya oljefyndigheter. Till exempel har frågan kommit upp om hur Bildt ställer sig till att många forskare bedömer att det blir närmast omöjligt att klara klimatmålet på max två graders temperaturhöjning om världens länder inte samtidigt låter stora delar av de fossila fyndigheterna som man redan känner till stanna kvar nere i marken.

Bildts kommentarer till problematiken har främst handlat om att det i dag inte finns någon vilja hos de arktiska kuststaterna att införa ett internationellt moratorium gällande oljeborrningen. Och från regeringens Arktisambassadör har tidigare framförts att klimatfrågan måste lösas i andra sammanhang än i Arktiska rådet, framför allt i de FN-ledda klimatförhandlingarna.

Samtidigt visar det sig nu alltså att Bildt beskriver möjligheten att klara klimatansträngningarna som alarmerande.

För en månad sedan mötte utrikesminister Carl Bildt EU-nämnden i riksdagen. På dagordningen fanns bland annat energifrågan. I de stenografiska uppteckningarna som publicerades nu i veckan ges en bra inblick i hur Carl Bildt resonerar kring energi- och klimatfrågan i stort.

Det var i en diskussion med Bodil Ceballos (MP) som Bildt bland annat sa så här:

– Man kan diskutera hållbarhet i olika tidsperspektiv. Jag vet inte riktigt vad som är hållbart. I det mer eskatologiska tidsperspektivet kommer väl allting att gå till sin ända på ett eller annat sätt. Det är fråga om att få den energiförsörjning som vid varje given tidpunkt ger den bästa möjligheten att både klara konkurrenskraft och miljöuthållning och, nota bene, klimatansträngningarna. Det sista är alarmerande.

En kort stund därefter rör sig diskussionen in på olika energislag. Här påpekar Ceballos att gas visserligen ”är mycket bättre än kol”, men att ”det fortfarande (är) ett fossilt bränsle, som på sikt inte är hållbart”. På det svarar Bildt bland annat på följande sätt:

– Jag är tacksam för varje steg som innebär att vi minskar, eller skapar bättre förutsättningar för att minska, utsläppen av klimatpåverkande gaser. Det är den omedelbara prioriteten. Det kan ske med förnybara energikällor. Om man ersätter kol med gas halverar vi utsläppen. Då kan Bodil Ceballos säga att det inte är hållbart eftersom det kommer att bli annorlunda om 50 år. Ja, om 50 år är vi alla döda. Då kommer man säkert att hitta på någonting nytt.

Anders Hellberg

Publisert: