Socialdemokraterna måste prioritera de unga

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2013-04-03 | Publicerad 2013-03-28

Jytte Guteland: Kongressen måste prioritera ungdomsarbetslösheten, miljön och kampen för allas lika värde

Socialdemokraternas kongress, som startar i morgon, måste visa den unga generationen att det finns ett parti som prioriterar dem. De unga har varit förlorare under lång tid i svensk politik. Skolpolitiken har inneburit försämrade resultat. Andelen behöriga till nationellt program på gymnasiet har minskat sedan 2006, nu saknar 12,5 procent behörighet. Bostadsbristen drabbar unga i stora delar av landet, men är framförallt akut i storstadsregioner och studentstäder. Drygt 400 000 är arbetslösa i Sverige. Hårdast drabbad är de yngre med en ungdomsarbetslöshet på nära 25 procent. Jag ser tre viktiga prioriteringar som kongressen måste göra om Socialdemokraterna vill vara det unga framtidspartiet.

För det första behöver kongressen tydligare markera viljan att bekämpa ungdomsarbetslösheten. En viktig fråga är SSU:s krav på en 90-dagars garanti för unga arbetslösa. Kongressen bör ställa sig bakom kravet som innebär insatser från första dagen och jobb, utbildning eller praktik inom tre månader. Kongressen bör också visa att unga frågor som; de försämrade skolresultaten, bostadsbristen och studenternas villkor ligger främst på agendan. En annan viktig fråga är därför S-studenters krav om en avgiftsfri högskola även för utländska studenter.

För det andra måste kongressen visa en tydlig miljövänlig linje genom hela kongressen. Ett ungt framtidsinriktat alternativ måste låta det gröna perspektivet genomsyra all politik. Klimatpolitiken är inget individualistiskt projekt, den kräver de gemensamma lösningar som finns i Socialdemokraternas verktygslåda. Socialdemokraterna borde vara miljöpartiet för alla som inser att miljön kräver kollektiva lösningar, men då krävs skarpare tag än idag. Vi ombud från Stockholm vill tydligare använda det statliga ägandet i Vattenfall som instrument för att åstadkomma en nödvändig energiomställning till förnyelsebara energikällor. Vi vill också vara tydligare i kärnkraftsfrågan. Sverige måste lika tydligt som Tyskland markera att kärnkraften ska ersättas med förnyelsebara energikällor. Utvecklingen av hållbara energikällor som ersätter kärnkraften, bidrar till teknikframsteg som är viktiga för de framtida jobben i Sverige, men det är också den miljövänliga vägen framåt.

För det tredje behöver kongressen visa att Socialdemokraterna är partiet som alltid tar striden för människans lika värde. De senaste veckorna har tyvärr visat det finns ett akut behov av ett parti som alltid håller ryggen rak mot rasism också i opposition mot regeringspartierna. Kongressen behöver därför markera hårt mot diskriminering. För att lyckas måste kongressen granska sig själv. Kongressen är sorgligt normativ med 95 procent av ombuden utan rötter från andra länder. Rapporten ”fyra nyanser av vitt” visar att Socialdemokraterna inte har lyckats inkludera människor med olika bakgrund i ledarskapet. VU och partistyrelse måste såväl föryngras som vara representativt för befolkningsstrukturen. Jag kommer att rösta för förslag som bidrar till ett heterogent ledarskap och jag kräver att debatten om partiets organisation handlar om öppenhet och representation. Jag anser dessutom att partiet borde införa maxgränser för hur länge våra företrädare får sitta i parlamenten, på så sätt skulle vi öppna partiet för fler.

Socialdemokraterna har goda förutsättningar att bli framtidspartiet i svensk politik, men då måste orden betyda aktiv handling vid s-kongressen.

Jytte Guteland

Ombud till s-kongressen från Stockholm

Följ ämnen i artikeln