Debatt

Goda samhällsidéer ofta bra affärsidéer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

”Moderna samhällsbyggare diskuterar frågor en bit bort från egna verksamheten”

Nu är det Almedalsvecka igen. En vecka som gått från att vara en arena för partierna till att bli en arena för alla som vill delta i samhällsdebatten. Och eftersom även kommersiella företag vill delta i samhällsdebatten har det också blivit en arena för företag med ambitioner att driva samhällsdiskussionen framåt. Det kan politiken och den politiska diskussionen dra nytta av. Som en uppmuntran instiftas nu priset Årets samhällsbyggarinitiativ i Almedalen.

För bara något decennium sedan var det otänkbart för i stort sett alla kommersiella företag att ta ställning i politiska frågor. Det ansågs bra att lyckas hålla sig borta från politik och samhällsdebatt. Visst, konfliktytor mellan den egna verksamheten och politiska krav och förväntningar kunde ju uppstå, men dessa hanterade de i så fall mer eller mindre reaktivt.

Idag förväntas företagen istället vilja delta i diskussionen om samhällets krav. Är man riktigt modern diskuterar man även politiska frågor en bit bort från den egna verksamheten. Som Google som engagerat sig för samkönade äktenskap.

Det är även à la mode bland företagsledare att reflektera över meningen med den kommersiella verksamheten och säga att det inte bara handlar om att bedriva verksamheter som går med så stor vinst som möjligt. Företagens positiva bidrag till samhället kan ske på flera olika sätt. Lönsamhet blir för alltfler entreprenörer en viktig restriktion på vad man kan göra – men inte meningen med verksamheten.

Samhällsutveckling är ett plussummespel. Bra samhällsidéer är allt som oftast bra för alla. Bra samhällsprojekt är allt som oftast bra för alla. Man kan vara för mer frihet och mindre trygghet eller vice versa, men en samhällsengagerad person blir oavsett det varm i hjärtat av att hamburgerrestaurangen Max har minst en anställd person med funktionsnedsättning per restaurang. Eller att nya cykelföretaget Porteur skänker en cykel till utvecklingsländer för varje cykel de säljer.

Man kan vilja prioritera miljöfrågan mer eller mindre än andra, men vem tycker inte att det är bra att det finns bilpooler som bland annat bidrar till lägre miljöpåverkan? Det finns olika syn på fördelningspolitik men alla har anledning att hylla att restaurangen Berns i Stockholm valt att bidra med köksutrustning och egen kompetens till en restaurangskola i Burkina Faso.

Exemplen är numera väldigt många. I samtliga nämnda fall (om någon undrar har jag valt att nämna projekt som varken jag eller mina kollegor på Prime är inblandade i) skapas mervärden. De inblandade företagen gör (troligen) inte detta bara för att göra gott, utan ser värden för det egna företaget som indirekt också bidrar positivt till resultaträkningen. Starka samhällsidéer är ofta också bra affärsidéer och detta inser fler och fler.

För alla oss som står med ena benet i näringslivet och andra i politiken eller samhällsdebatten finns ett ansvar att påminna om att det finns ett gemensamt intresse att samhället utvecklas till det bättre. För i näringslivet är detta perspektiv förutsättningen för så gott som alla uppgörelser. Det blir ingen affärsuppgörelse om inte alla runt bordet tjänar på det. Att skapa mervärden åt andra är den absolut vanligaste och viktigaste framgångsnyckeln för att långsiktigt tjäna pengar, på alla någorlunda välfungerande marknader.

Detta bör vi påminna om även när vi deltar i samhällsdebatten. Samhällets utveckling handlar väldigt mycket mer om en gemensam strävan än kontroversiella vägval. Det finns olika uppfattningar om vinster i välfärdssektorer, men vi vill ju alla att kvaliteten ska utvecklas i vård, skola och omsorg. Det finns olika uppfattningar om kärnkraft men ingen blir väl ledsen när bilmotorer blir mer bränslesnåla?

I partipolitikens och opinionsbildningens värld är det lätt att förbise detta. Och det är ganska naturligt. Demokratiska val är ju nollsummespel: ett parti kan inte vinna ett mandat utan att något annat förlorar ett. Och i en konfliktfylld omröstning kan inte alla vinna. Det blir fokus på konflikterna, och det får den politiska diskussionen att framstå som pajkastning, storm i vattenglas, sandlåda, eller vad man nu vill kalla det.

Almedalsveckan är en viktig symbol och arena för möten och samtal mellan människor från olika sektorer och delar av vårt samhälle. Det gör att det också är en lämplig arena för nästa kliv, en plats där man kan hylla goda samhällsinitiativ som alla är vinnare på, och uppmuntra politiken att handla om mer än pajkastning och debattvinster.

Därför inledde Prime veckans första rosévinsmingel med att utlysa en ny tävling: Utmärkelsen Årets samhällsbyggarinitiativ. Utmärkelsen ska gå till det initiativ som bäst visar på ett företags, en myndighets, eller en organisations ambition att i sin verksamhet, på ett nyskapande sätt, förena samhälls- och affärsidéer och bidra positivt till samhällets utveckling.

Detta gör vi, inte för att det egentligen ligger något egenvärde i att företag och andra ska vidga sina roller, men för att när samhälls- och affärsidéer hittar varandra blir de oftast så mycket starkare och skapar så många mervärden. Och även om många sådana projekt redan sett dagens ljus finns det mycket mer att hämta. Det blir en roligare, trevligare och mer framgångsrik värld att leva i. Och det uppmuntrar också till en samhällsdiskussion som är respektfull, framåtriktad och energigivande.

Carl-Fredrik Jaensson

Publisert: