Aron Modig: Pensionärerna vill lämna notan till sina barnbarn

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

De förändringar de föreslår i pensionssystemet är omoraliska

Aron Modig
Aron Modig

Är du medelålders eller yngre, och hoppas på en hygglig pension någon gång i framtiden? Var då på din vakt. En grupp pensionärsorganisationer med PRO i spetsen kräver att den så kallade bromsen i pensionssystemet tas bort, att hela PPM-systemet skrotas och att pengarna därifrån förs över till AP-fonderna. Detta betyder på ren svenska att de vill åt de pengar som avsatts för deras barns och barnbarns framtida pensioner.

Det är ett både oförsvarligt och omoraliskt krav. Oförsvarligt eftersom det skulle urholka hela pensionssystemets stabilitet. Omoraliskt eftersom det vore att skjuta över kostnader på andra människor, varav många inte ens har börjat arbeta ännu.

Det är visserligen sant att pensionerna just nu inte utvecklas så starkt som man skulle kunna önska. Stigande arbetslöshet och inflation tillsammans med svajande aktiekurser gör att den så kallade pensionsbromsen nu slår till igen, precis som 2010 och 2011. Detta sänker pensionerna år 2014, med följden att genomsnittspensionären får drygt 160 kronor mindre i plånboken varje månad.

Men – och det här är ett viktigt men – det nya systemet har faktiskt gett en bättre utveckling sedan 2002 än vad de gamla ATP-pensionerna hade gjort. Dessutom ökade snittpensionen från årsskiftet med 468 kronor per månad. Det är den högsta reala ökningen någonsin, och motsvarar för den genomsnittliga pensionären en extra månads inkomst. Regeringen har dessutom, inte minst tack vare Kristdemokraternas hårda arbete i budgetförhandlingarna, sänkt skatten på pensioner fyra gånger på sex år.

Även bortsett från detta är pensionärsorganisationernas krav helt orimligt. Den grundläggande tanken bakom det pensionssystem som de borgerliga partierna och Socialdemokraterna kom överens om 1998 är att det helt ska finansieras av de inbetalda avgifterna. Den omtalade bromsen utgör en automatisk balansering av systemet som utlöses för att pensionssystemets skulder inte ska bli större än dess tillgångar. Om bromsen försvinner riskerar framtida generationers pensioner att gå samma väg. Då får PRO-pamparnas barnbarn ingen premiepension alls.

Enligt beräkningar av nationalekonomen Mattias Lundbäck kan detta komma att innebära att dagens unga i framtiden får ut så mycket som 16 procents lägre pension än med dagens system. Vi talar om en pensionssänkning som uppgår till runt 50 miljarder kronor per år!

Det här känner pensionärsorganisationerna förstås till. De är fullt medvetna om att deras krav bara kan genomföras på bekostnad av barnbarnen. Men då bör de också öppet erkänna detta, se sina efterkommande i ögonen, berätta vad de vill ha, och vem de tycker ska betala notan.

Det råder ingen tvekan om att många pensionärer har det knapert, och Kristdemokraterna har fått igenom exempelvis höjt bostadstillägg för att hjälpa just de pensionärer som har lägst inkomster. Men många andra, inte minst fyrtiotalister, har det betydligt bättre. För deras skull infördes en gång barnbidraget och miljonprogrammet. Ytterligare pengar satsades på deras studier (några av dem tackade genom att börja ockupera kårhus). Deras anställningar skyddades med Las, och deras bostäder med hyresregleringar. Den draksådden skördas nu på dagens bostads- och arbetsmarknader.

Nu kräver deras organisationer fullkomlig ansvarsfrihet för vårt gemensamma pensionssystem. De borde faktiskt skämmas.

Aron Modig

Publicerad: