Låt Albyborna rösta om utförsäljningen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Politikerna vägrar lyssna på folket i miljonprogrammen

AlbybergetÖver tusen bostäder i Alby i Botkyrka kommun är på väg att privatiseras.
AlbybergetÖver tusen bostäder i Alby i Botkyrka kommun är på väg att privatiseras.

Den 26 juni beslutar Botkyrka kommunfullmäktige om utförsäljningen av 1 300 bostäder på Albyberget i Botkyrka. Utförsäljningen har väckt starka känslor bland de boende som tagit initiativet till uppropet ”Alby Är Inte Till Salu”. I ett halvårs tid har engagerade Albybor stått på torg, anordnat möten, dörrknackat och organiserat sig för att stoppa utförsäljningen av deras hem. De har gjort ett gediget gräsrots- arbete för att få in giltiga namnunderskrifter och utöva ett medborgarinflytande i processen – ett arbete som förtjänar demokratisk respekt och politisk beundran. Kampanjen har även lyckats sätta det skriande behovet av miljonprogrammets upprustning på agendan för samhällsdebatten.

Kommunens reaktion på kampanjen har varit allt annat än positiv. Vid upprepade tillfällen har kommunen försökt att hindra kampanjen från att samla in underskrifter och försvårat en demokratisk organisering. När Alby Är Inte Till Salu trots detta, efter flera månaders slit, lyckats samla in de 6 600 namnunderskrifter som behövs för att frågan om folkomröstning ska väckas i kommunfullmäktige, möts de likväl av kalla handen.

Redan innan namnunderskrifterna hunnit räknas står det klart att ett avtal tecknats med köpare av lägenheterna. Det är inte konstigt att de boende känner sig fullkomligt överkörda.

Den aktuella försäljningen är dessvärre inte unik. Utförsäljningar av hyresrätter är en del av en politisk strategi där allmännyttan säljs ut för att finansiera både upprustningen av bostäder och andra kommunala utgifter. Detta drivs på av att regeringen vältrar över mer och mer kostnader på enskilda kommuner. Att hyran som hyresgästerna har betalat till bolagen går till annan kommunal verksamhet för att lappa ihop den egna budgeten innebär på lång sikt att det saknas resurser för att rusta upp de bostadsbehov som finns och på kort sikt att hyresgästerna dubbelbeskattas.

För att få bukt med de utmaningar miljonprogrammen står inför är det uppenbart att det behövs en ny nationell bostadspolitik.

Staten måste ta ett större ekonomiskt ansvar för upprustningen av miljonprogrammen, och ta ansvar för allas rätt att bo. Det kan inte kommunfullmäktige i Botkyrka göra själva. För det krävs en ny regering.

De senaste veckornas händelser i flera stockholmsförorter har av många förklarats som ett uttryck för frustration inför situationer som den vi nu ser i Alby. Samtidigt som fördömande röster gång på gång hänvisar till demokratiska verktyg ser vi nu hur verkligheten ter sig. Politiker talar sig varma för ungdomsengagemang och organisering men backar bevisligen när detta engagemang inte stryker dem medhårs. Vad sänder detta för signaler? Att vissa röster räknas mer än andra och att vissa inte räknas alls. Att de röster som inte räknas till största del kommer från försummade miljonprogramsområden är en bekräftelse på ett allvarligt rättviseproblem.

Kampanjen i Alby har uppkommit ur en problematik som sträcker sig långt över Botkyrka kommuns gränser. Situationen i Alby gäller samtliga miljonprogramsområden i behov av upprustning, och möjligheterna för demokratiskt deltagande i alla våra förorter. Att medborgare engagerar sig lokalt är viktigt för en rättvis och fungerande demokrati, ett engagemang som måste respekteras och uppmuntras av våra folkvalda. Vi uppmanar därför Socialdemokraterna i Botkyrka att ta det lokala engagemanget på allvar och låta medborgarna säga sitt i en folkomröstning. Det är vägen till en hållbar bostadspolitik och ett starkt demokratibyggande.

Elisabeth Lindberg

Elinor Odeberg

Åsa Odin Ekman

Sebastian Florin

Johan Frick

André Beinö

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN