Debatt

Regeringen måste skydda svenska uppfinnare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattörerna: Få stopp på patentintrång mot forskare och entreprenörer

-
-

Alla talar om att uppfinnare och nya innovationer ska skapa nya arbetstillfällen och lösa miljöproblemen. Men om regeringen inte informerar sig om hur det ser ut i verkligheten kan man lika gärna hoppas på att Vittran, Skogsrået, Hemulen eller kanske Bergakungen ska lösa problemen.

Vårt välstånd byggdes på industri - på stora exportföretag som skapades av svenska uppfinnare på basen av deras uppfinningar för 50 till 100 år sedan. Läs börslistan: AGA, Alfa Laval, Atlas Copco, SKF, Volvo. Dessa företag försvinner allt snabbare ut ur landet. För att finansiera välfärden och skolan krävs långsiktig tillväxt – det vill säga nya exportföretag. Sådana kan skapas utifrån de uppfinningar som görs i Sverige. Därför måste uppfinnare få verka som uppfinnare och kunna leva på det.

I dag skapas få eller inga industriföretag med stor tillväxtpotential. Det beror på att i stort sett samtliga av de mest värdefulla uppfinningarna stjäls.

Sådana som kan ge många arbetstillfällen är automatiskt så värdefulla det är mycket lönsamt att stjäla dem. Det svenska rättssystemet gör att detta är helt riskfritt. Forskare och uppfinnare saknar helt de skydd som andra tar för självklara.

Uppfinningarna och arbetstillfällena försvinner ut ur landet. Kvar sitter många forskare och uppfinnare och framlever sina liv med att försvara sig i processer där de är chanslösa mot storföretagen och riskkapitalisterna.

De som inte emigrerar kan inte bidra med sina uppfinningar, eftersom de varken har resurser, krafter eller en minut över till att exploatera dem.

Starka företag kan köpa sig rätt i skiljeprocesser. Människor kan luras eller tvingas in, och krossas i processer som tar 5-6 år och kostar många miljoner. Skiljedomsinstitutet är en ren affärsverksamhet. Skiljeprocesserna är hemliga och domar kan inte överklagas. Man får ljuga fritt i vittnesförhör och bevisning kan godtyckligt avvisas eller godkännas. Där saknas rätt till juridiskt biträde. Den som saknar pengar förlorar alltid och tvingas betala allt. Resultatet blir konkurs.

Domare i svenska domstolar kan, på sin ordinarie arbetstid, tjäna enorma belopp på att döma i dessa hemliga privata processer. Sådana domare kan sedan agera i processer inom det ordinarie svenska rättsväsendet mot dem som krossats.

Ekobrottsmyndigheten utreder inte bedrägerier mot enskilda. Patentintrång kan enligt svensk lag ge fängelse i upp till två år. Enligt svensk rättspraxis är det dock fritt fram att begå dessa brott. Ingen har dömts för patentintrång på över 40 år. Ekobrottsmyndigheten har uppdrag att inte utreda brott mot enskilda, till exempel uppfinnare och forskare. Det är alltså fritt fram både att stjäla patent och att göra patentintrång samt att begå bedrägerier och förskingringsbrott. Stora tillgångar och många tusentals arbetstillfällen försvinner utomlands genom denna form av organiserad ekonomisk brottslighet. Detta påpekades i en skrivelse till regeringen 2008 med begäran om åtgärder. Sedan dess har ingenting hänt.

Regeringen måste agera nu.

Lagen om förbud mot patentintrång måste börja tillämpas. Ekobrottsmyndighetens uppdrag måste ändras så att även brott mot enskilda, till exempel uppfinnare, kan utredas. Regeringen måste ingripa mot att enskilda kan luras och tvingas in skiljeprocesser.

Regeringen måste ingripa mot att tingsrätter kan fatta hemliga beslut, i hemliga processer, baserade på hemligstämplade dokument och expropriera privat egendom som innovationsföretag, utan att huvudägaren/grundaren ens informeras, än mindre får föra talan.

Regeringen måste förklara hur den som drabbats av rättsövergrepp och krossats ekonomiskt ska kunna finansiera en resningsprocess eller en prövning i Europadomstolen. Rättshjälp kan idag inte ges till uppfinnare.

Regeringen bör utreda hur anställda uppfinnare ska garanteras skälig ersättning för de uppfinningar de skapar i befintliga företag. Då kommer många fler att lägga på ett kol.

Låt oss hjälpas åt att åter skapa ett samhälle som har råd med fortsatt välfärd och ett utbildningsväsende som är lika bra som det en gång var och som kan skola framtidens uppfinnare, forskare, innovatörer och entreprenörer.

Arvid Carlsson

Professor emeritus, Nobelpristagare

Håkan Lans

Uppfinnare, tekn hedersdoktor

Anders Widgren

Uppfinnare, FoU-chef

Johan Ullman

Uppfinnare, forskare, leg läkare

Conny Gustavsson

Uppfinnare, entreprenör

Lars Wern

Uppfinnare, European Patent Attorney

Anders Rosén

Uppfinnare, entreprenör

Kenneth Palmestål

Uppfinnare, entreprenör

Pers-Lars Larsson

Uppfinnare, entreprenör

Tomas Ohlsson

Uppfinnare, entreprenör

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt