Debatt

De civila dödsoffren är färre i drönarkrig

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik om svensk vapenindustri

Den 19 april kritiserade Anna Ek från Svenska Freds drönarkrigföring på Aftonbladet Debatt.

Intrycket är, som ofta då drönare diskuteras, att de står för en orättfärdig krigföring på grund av att civila dödas.

Eks siffror över andelen civila som dödas av drönare skiljer sig från annan forskning. I rapporten ”Drönarkriget – Ett krig som alla andra?” konstaterar jag att de civila dödsoffrens andel av det totala antalet dödade varit jämförelsevis liten i drönarkriget.

Uppskattningarna varierar, men de beräkningar som kommer fram till den högsta andelen dödade civila anger denna till en femtedel.

Detta kan jämföras med övriga militära konflikter de senaste 20 åren, där andelen dödade civila har legat mellan 33 och 80 procent.

Varje dödad civil är en tragedi. Strävan måste ovillkorligen vara att varje krigsinsats ska kräva minsta möjliga antal civila offer. I just detta perspektiv kan användandet av drönare faktiskt vara en utveckling i rätt riktning – tvärtemot den bild som Ek målar upp.

Människor i en rättsstat har, som Ek skriver, rätt att bli prövade i domstol om de är misstänkta för brott.

Vad hon inte nämner är att denna rättighet begränsas till fredstid. I flera av de regioner där drönarkriget utspelas råder väpnad konflikt. Vid en sådan gäller krigets lagar och då kan dödande av kombattanter vara lagligt enligt folkrätten.

Drönarkrigföring aktualiserar nya etiska dilemman. Det är angeläget att vi tar oss an dem på basis av fakta.

Katarina Tracz

Biträdande chef tankesmedjan Frivärld

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt