Debatt

”Littorin, du har inte fattat LAS”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.
Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

DEBATT

Välkommen till verkligheten Sven Otto Littorin!

Arbetsmarknadsministern tycks ha krokat arm med arbetarrörelsen och hävdar att turordningsreglerna i LAS inte är ett problem. Häromdagen uttalade han i bland annat tidningen Kommunalarbetaren att ”ju längre man kommer från Storgatan (i Stockholm, där arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringslivs kansli ligger) desto bättre fungerar turordningsreglerna”. Härmed antyder han att kravet på en förbättring av arbetsrätten enbart skulle ha en ideologisk motivering.

Men detta är rent nys. Kritiken mot den nuvarande rigida arbetsrätten kommer från betydligt fler håll än så. I så gott som samtliga undersökningar som gjorts där företagare får lista de viktigaste åtgärderna för ett bättre företagsklimat kommer förändrade turordningsregler alltid som nummer ett eller två. I Svenskt Näringslivs småföretagarberedning, med företagarrepresentanter från hela landet, finns det en bred samstämmighet om att arbetsrättens utformning är ett problemsom håller tillbaka entreprenörskap, jobb och tillväxt.

Littorin uppvisar även okunskap när han i samma uttalande säger att las och turordningsreglerna är en del av den svenska modellen. Tvärtom är de ett avsteg från den svenska modellen, som utgår från att villkoren på arbetsmarknaden är en angelägenhet för arbetsmarknadens parter. Undantaget tillkom under 70-talet och var en beställning till regeringen från LO. Arbetsgivarsidan ville på goda grunder ha en viss flexibilitet för företag som tvingas skära ner arbetsstyrkan. LO ville ha ett ytterligare maktmedel. Ett maktmedel som arbetsmarknadsministern nu försvarar med näbbar och klor.

Littorin avslöjar också okunskap om vad frågan handlar om när han säger att det inte är rimligt att det skall saknas skydd vid anställning. Men turordningsreglerna i las har inte att göra med reglerna för uppsägning i största allmänhet. De har specifikt att göra med uppsägning vid arbetsbrist. Turordningsreglerna i las räddar inga jobb – de säger bara att anställningstid är viktigare än kompetens och lämplighet när en arbetsgivare tvingas säga upp på grund av arbetsbrist.

Turordningsreglerna minskar även dynamiken på arbetsmarknaden genom att låsa in folk på sina anställningar. Den som byter jobb tappar i dag en del av sin anställningstrygghet.

Framför allt är det anmärkningsvärt att hävda att las inte utgör något problem när Sverige har rekordhög ungdomsarbetslöshet både i hög- och lågkonjunktur. Dagens rigida arbetsrätt är inte det enda problemet. Men det är definitivt en del av det systemfel som gör att ungas utanförskap fortsätter att växa och har så gjort under flera decennier. Kring detta faktum är även forskningen tydlig och har nyligen även konstaterats av regeringens egna Finanspolitiska råd under ledning av Lars Calmfors.

Sven Otto, som företagare hälsar jag dig varmt välkommen till vår verklighet. Vi företagare är angelägna att dela med oss av hur det fungerar på den stora del av arbetsmarknaden som inte består av statliga verk, kommunala förvaltningar eller storföretag. Det är trots allt i de små- och medelstora företagen som huvuddelen av jobben finns och har störst potential att växa.

Magnus Larsson

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt