ÅSIKT

Ta alla frustrerade föräldrar på allvar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Liberala kvinnor: Göran Hägglund försöker vinna billiga poänger på könsstereotypa leksaker

Göran Hägglund skrev i Aftonbladet att man inte kan lagstifta mot Lego-gubbar. Nej det verkar rätt svårt. Men inte omöjligt att hantera politiskt. Fördömande av omoral är lika möjligt för politiker som för individer.

Om leksaksbutikerna var rasistiskt indelade i leksaker för vita respektive svarta barn hade sannolikt inte Göran Hägglund viftat bort problemet lika lättsinnigt med att”föräldrar bör ta sitt ansvar” utan tagit upp det i sin valkampanj för etik i hopp om att vinna väljare för ett sånt budskap.

Hur är det då om leksaksbutikerna vore indelade i våldsförhärligande respektive snälla leksaker? Skulle Hägglund vifta bort det med föräldraansvarsargumentet om hans väljare klagade? Sannolikt inte.

Men just precis så är butikerna inredda med militärgröna våldsinriktade pojkleksaker till höger och rosa svanduniga flickiga dito till vänster. Fast det är under en könsmässig täckmantel vilket tycks normalisera sorteringen i KD-ledarens ögon.

Om det endast vore individens ansvar att påverka marknadsekonomins värderingar varför gjorde KD en valkampanj med uppmaning till ökad etik i samhället. Är inte justa leksaker god etik? Är inte våldsinriktade pojkleksaker och objektifierande flickleksaker dålig moral?

Göran Hägglund fiskar i grumliga vattnen där han sannolikt tror att han vinner poäng på att hävda det fria valet av könsstereotypa leksaker. Men sanningen är att allt fler mammor och pappor och andra är ganska frustrerade över att inte hitta något större utbud av ”normala” leksaker. Allt fler klagar över att butikssortiment och inredning har blivit så mycket värre de senaste åren. Säkerligen finns där många KD-väljare bland de klagande.

Leksaks- och dataspelstillverkarna och butikerna sviker sitt ansvar mot barnen. Det finns starka skäl att kritisera dem för det. Och det är där som Göran Hägglund borde sluta upp istället för att moralisera över maktlösa föräldrars ansvar.

Politiker har rätt till det fria ordet och har stor makt att använda det också även om inte all omoral kan lösas med lagstiftning. Den regering du ingår i har ju satsat historiskt mycket på jämställdhet.

Var stolt över det! Göran Hägglund, använd ordet också när det gäller könsförtrycket! Stå upp för barnen!

Bonnie Bernström
Ordförande i Liberala kvinnor

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle