Lärarlegen sänks av splittrade moderater

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den välkomna lärarlegitimationen och andra skolreformer som den moderatledda regeringen vill införa är på väg att skjutas i sank av det moderatledda Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Regeringen föreslår att en yrkeslegitimation för lärare och förskollärare införs från 2012. Endast de som har legitimation ska få sätta betyg och endast de ska ges fast anställning i skolan. En legitimation för lärare i kombination med tydliga behörighetsregler och en lärarutbildning med flera examina är de absolut viktigaste skolreformerna de senaste decennierna.

Lärarnas riksförbund beslutade vid kongressen 1992 att verka för att en legitimation skulle införas i det svenska skolsystemet. Efter att ha arbetet i nästan tjugo år för detta är det med stor glädje vi tar emot beskedet från regeringen. Men den glädjen förbyts till stor oro och besvikelse när vi konstaterar att samma moderater i regeringsställning som vill stärka lärarnas ställning i SKL, i förhandlingar med oss, talar om behovet av kontroll och uttrycker bristande förtroende för våra medlemmar.

Därför måste jag å mina medlemmars vägnar starkt kritisera moderaterna för hur man hanterar lärarna på grundskolan och gymnasiet. De reformer som regeringen genomfört har vi i förbundet till största delen stöttat och välkomnat, men jag påstår att genom moderaternas agerande i arbetstidsfrågan och förtroendefrågan riskerar de att skapa en situation liknande den i slutet av 1980-talet. Den gången tog det 10 år att reparera skadorna och förtroendet i lärarkåren. Vill verkligen moderaterna åstadkomma samma spricka mellan lärarna och arbetsgivarna igen?

Om SKL:s krav blir verklighet kommer flera viktiga skolreformer från allianspartierna i regeringen sänkas av allianspartierna i SKL, i samverkan med vissa företrädare för Socialdemokraterna.

Allianspartierna i SKL håller helt enkelt på att förstöra alliansens skolpolitik! Detta gäller större delen av hela reformpaketet för skolan, med exempelvis ny lärarutbildning, nationella prov, tidigare betyg – och nu lärarlegitimation.

Jag har aldrig under mina tio år som ordförande för Lärarnas Riksförbund fått så mycket reaktioner från lärare och allmänhet som nu. Inget förslag från någon regering förut har engagerat mina medlemmar så som det angrepp på lärarnas professionella ställning som detta. Jag påstår att man inte med ena handen kan legitimera lärare och med den andra säga att nu skall vi kontrollera er mera. Så gör man inte mot andra legitimationsyrken. I andra sammanhang talar man om professionellt kunnande och yrkesetik och förtroende. Så kan moderaterna inte göra mot lärarna heller .

Jag vill istället att vi gemensamt verkligen tar oss an frågan om hur eleverna skall nå goda resultat! Det är tid att moderaterna i SKL uttrycker förtroende för sina hårt prövade anställda, lärarna, istället för att uttrycka misstroende. Det borde inte vara så svårt.

Metta Fjelkner
ordförande Lärarnas Riksförbund

Publisert: