Låt länen bestämma hur många vargar som ska skjutas

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Sveriges jägarkår kommer att gå bistra tider till mötes. Vargföryngringen som i dag troligtvis ligger på 30 – 40 individer per år samt en licensjakt som minskas med nästan tio individer kommer att få oönskade effekter uti landet. De miljoner staten lägger på vargen samt förlusterna för jägare, lantbrukare och hundägare kommer öka mediadrevet på vargfrågan. Effekten på löshundsjakt i vargområdena kommer att kraftigt minska samt intresset för att utsätta en familjemedlem/jaktkamrat för skador.

Varför inte låta respektive län sätta avskjutningsreglerna samt varje jägare som har anmält sig till jakten visa ett intyg på minst tre godkända skjutintyg på varg för att minska skadeskjutningarna. På sikt kan en jakt på varg ske under längre period med en bestämd fällavgift som tillfaller Naturvårdsverket.

Skall vi få en föryngring av jägarkåren måste rekryteringen vara anpassad till en större tillgång på vilt samt ett ökande intresse av matlagning från skogens skafferi. Nu krävs det krafttag av varje jägare att ställa upp mangrant på vargjakten under perioden 15 januari till den 15 februari. Det är också ett bra tillfälle att lära känna jaktgrannar i viltvårdsområdet och utbyta kunskaper och information om jakten. Finns det bly i luften så finns det hopp.

Peter-Lorentz Johnsson
Jägare och fotograf

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN