ÅSIKT

Vi kommer renovera så att hyresgästen får råd

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Sommaren 2013 protesterade invånare i Botkyrka mot utförsäljningen av kommunala hyreslägenheter.
DEBATT

I Aftonbladet den 31/7, vänder sig Nooshi Dadgostar till regeringen och Moderaterna och undrar var de står i frågan om att allmännyttan på olika orter vill sälja ut fastigheter. I artikeln nämns att en riskkapitalist har köpt ett antal fastigheter i Alby och på ett möte i Almedalen gjort sig lustig över protesterna mot Botkyrka kommuns beslut att sälja fastigheterna på Albyberget, att hans kunskap om "förorten" är begränsad, att renoveringar inte skulle ske inom den närmsta tio årsperioden och att han dubblat avkastningskravet.

Nåväl, eftersom riskkapitalisten är undertecknad så vill jag gärna göra några förtydligande samt korrektioner.

Jag är inte ägaren, vi är ett antal personer som äger ett fastighetsbolag. Vi har en mycket duktig personal, flera boende i eller nära våra fastigheter, som nu förvaltar hus och lägenheter på ett väldigt förtjänstfullt sätt.

I Almedalen sa jag, att protesterna mot att kommunen sålde ut fastigheterna sporrade oss att bli än bättre.

Det väsentliga i mitt svar i Almedalen var att medias, ofta negativa, bild av till exempel miljonprogrammet inte alltid är korrekt.

Renoveringar kommer att ske under en tioårsperiod, alltså inte om 10 år.

Nämnde inte något i Almedalen angående våra avkastningskrav. Dessa är för övrigt i linje med de avkastningskrav som Botkyrkabyggen och andra fastighetsbolag har för liknande fastigheter, alltså inte en dubblering. I inlägget nämns att renovering inte kommer att ske, men i en annan mening så hävdar artikel-författarinnan att lyxrenoveringar kommer att segregera sönder våra städer. Vi har betonat före, under och efter förvärvsprocessen, att i vår underhållsplan kommer vi ge enskilda hyresgästerna fritt val att välja vilken nivå på renovering de vill ha.

Mikael Ahlström