ÅSIKT

Stärk tryggheten för utsatta kulturskapare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Konstorganisationer: Fyra krav för en bättre kulturpolitik efter valet

Konstnären Elisabeth Ohlson Wallin, bakom bilden av nattvarden, är en av dem som skriver om hur tryggheten för kulturskapare måste stärkas.

Vad lever vi för? Vad är viktigt i våra liv? Målet för politiken, menar vi, bör handla om att skapa förutsättningar för människan att må bra och utvecklas.
Kulturen har en förmåga att öppna upp världar, bidra till eftertanke och slå broar mellan oss människor. Eller som FN förra året skrev i en rapport om konstnärliga rättigheter: En fri konst är en central del av demokratin och för vår förståelse av att vara människa.

Och kanske är det just därför vår grundlag (Regeringsformen, 2 §) slår fast att ”den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten”.

Därför är det glädjande att alla svenska riksdagspartier och Feministiskt initiativ svarar i vår enkät att kulturområdet är en självklar del av välfärden och att samhället därför ska erbjuda medborgarna kulturverksamhet av hög kvalitet. Alla partierna svarar också ja på frågan om man ska ha tillgång till ett mångfacetterat utbud av kultur oavsett var man bor i landet.

Men hur ska detta bli möjligt när kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) blundar för att bild- och formkonstnärernas blygsamma inkomster sjunker och att de tvingas lägga mindre tid på sin konstnärliga verksamhet?
 

Hur ska partiernas höga ambitionsnivå kunna nås så länge regeringen bara investerar 0,8 procent av statsbudgeten på kultur? Det är positivt att Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ oreserverat svarar i enkäten att de vill investera minst en procent av statsbudgeten på konst och kultur, de andra riksdagspartierna blir svaret skyldigt.

Nu återstår bara ett par dagar av valrörelsen och partiledarna har än så länge knappt nämnt ordet kultur. Än mindre konst.

I en tid med rasism och intolerans behöver vi mer än någonsin investera i kultur som speglar och reflekterar människa och samhälle. I en tid då vi rör oss mot farliga klimatförändringar är det viktigare än någonsin att satsa på upplevelser och konsumtion som inte släpper ut stora mängder växthusgaser, exempelvis kultur. I en tid med hög arbetslöshet ska vi föra en expansiv kulturpolitik som skapar nya jobb inom den kulturella och kreativa sektor som alla partier lovsjunger.

Ibland ställs kulturens egenvärde mot dess nytta, men är det inte så att det är just den konst och kultur som ges utrymme att skapas fritt som bidrar till de mervärden som olika forskningsresultat pekar på? Det verkar alla riksdagspartierna hålla med om. De svarar ja på enkätfrågan om kulturen har ett egenvärde som gör att offentliga kulturanslag inte behöver motiveras med andra politiska syften. Alla är överens om att kulturen i sig är målet.

Redan före valet har vi och ett par tusen medborgare skickat följande budskap till den som blir kulturministern efter valet:
 

Investera minst 1 procent av statsbudgeten i konst och kultur. 
Utarbeta ett nationellt handlingsprogram för bild- och formkonsten. 
Stärk upphovsrätten för kulturskapare.
Låt trygghetssystemen även ge trygghet åt kulturskapare.
 

Vi ställer två frågor till statsministerkandidaterna Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven, som än så länge inte har talat kulturpolitik i valrörelsen:

Vilka satsningar planerar ni för att alla, oavsett var man bor i landet, ska ha tillgång till ett mångfacetterat utbud av kvalitetskultur? Kommer ni, om ni vinner söndagens val, ge kulturministern, finansministern och socialförsäkringsministern ekonomiska muskler och mandat att i dialog med kulturlivet och kulturskaparnas organisationer prioritera konsten, kulturen och villkoren för kulturskapare samt leverera konkret politik utifrån våra fyra modesta förslag?

Elisabeth Ohlson Wallin

fotograf och konstnär
Katarina Jönsson Norling

riksordf Konstnärernas Riksorganisation
Johan Wingestad

ordf Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare
Ann-Katrine Almqvist

ordf Svenska Fotografers förbund

Lennart Eng

ordf Svenska Tecknare

Per Hasselberg

verksamhetsledare Konstfrämjandet

Kalli Klement

förbundschef Sveriges Konstföreningar

Lena Waldau

vice ordf Svenska Konstnärsförbund

Åsa Berndtsson

ordf BUS

Eirin Pedersen

ordf Konstnärscentrum

Johan Ferner Ström

ordf Skulpturförbundet

ARTIKELN HANDLAR OM