ÅSIKT

Fridolin ljuger om MP:s försvarspolitik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Försvarsminister Karin Enström (M): Med en rödgrön regering väntar miljardnedskärningar

I söndagens partiledarutfrågning i SVT sa Gustav Fridolin (MP) att man vill satsa på Försvaret. Men MP vill i själva verket skära ner i budgeten, menar Förvarsministern.

I söndagens partiledarutfrågning i SVT fick Gustav Fridolin svara på frågor om försvaret och Miljöpartiets försvarspolitik. På frågan om det är rätt tillfälle att skära ner på svenskt försvar, svarade Fridolin: ”vi [Miljöpartiet] vill föra över pengar från köp av nya vapenslag till en bättre bemanning av den befintliga Försvarsmakten”.

Men detta är en ren och skär lögn. 

Miljöpartiet har under hela den gångna mandatperioden konsekvent föreslagit miljardnedskärningar på försvarsbudgeten.

Nedskärningar har gällt både anslaget för materielanskaffning och anslaget för förbandsverksamheten, dvs. det anslag som bekostar personal, utbildning, övningar och beredskap.

I Miljöpartiets budget för 2014 står svart på vitt att partiet vill skära över 1 miljard på Försvarsmaktens förbandsverksamhet och beredskap, därtill vill man skära 1,7 miljarder på materielanslagen. Det handlar därmed inte om någon överföring utan om nedskärningar på det militära försvaret om totalt ca 11 miljarder över 4 år.  

Det handlar heller inte bara om JAS-plan som Fridolin vill göra sken av.

Det skulle innebära stora besparingar på övningsverksamhet, löner, utbildning av personal och incidentberedskap.

På materielsidan har Miljöpartiet varit tydliga med att man även säger nej till nya ubåtar och ny beväpning till stridsflyget.

Alliansregeringen går till val på att öka försvarsanslagen, vi vill fortsätta göra en successiv höjning till 5,5 miljarder över dagens nivå år 2024. Satsningarna ska bland annat gå till en utökning av antalet ubåtar, fler stridsflygplan av typen JAS 39 E, anskaffning av nytt medelräckviddigt luftvärn, nya transportflygplan, nya sjömålsrobotar, uppgradering av två korvetter, med mera.

Men satsningarna ska inte bara gå till ny materiel. Alliansen vill öka Försvarsmaktens övningsverksamhet och öka vår militära närvaro på och över Östersjön med både flyg och fartyg. Vi vill öka personaltätheten och antalet befattningar i vissa nyckelkategorier inom till exempel marinen och flygvapnet.

Detta för att säkerställa att våra fartyg och flygplan kan vara ute och verka. Satsningar är viktiga för att fortsätta stärka Sveriges försvarsförmåga.

Alliansens satsningar hotas av ett eventuellt rödgrönrosa regeringssamarbete. När Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gjorde upp inför valet 2010 och Miljöpartiet gavs inflytande över den rödgröna försvarspolitiken lovade man väljarna att skära 2 miljarder på försvaret.

Att Miljöpartiet återigen vill skära på Försvarsmakten kommer inte som en överraskning. Men att Fridolin inte står för sitt eget partis politik utan istället ljuger upprepade gånger på bästa sändningstid är mer än anmärkningsvärt, det är ett hån mot väljarna.

Karin Enström

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik