Utred frågan om allmän värnplikt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2015-01-09

LO och Seko: Kan vara en av lösningarna för ett mer jämställt och tolerant samhälle

Sverige av i dag är inte som Sverige av i går. Vi har utvecklats och förändrats, och så har även vår omvärld. Tyvärr har också ungdomsarbetslösheten, klassklyftorna och segregationen förändrats, till det sämre. Men så behöver det inte vara, eller rättare så får det inte fortsätta. Med den nyligen träffade Decemberöverenskommelsen och löftet om en blocköverskridande överenskommelse om försvars- och säkerhetspolitik bör det nu finnas goda förutsättningar att utreda möjligheten till allmän värnplikt även i fredstid.

Ett lands försvar, dess infrastruktur och förmåga att hantera krig eller större kriser får aldrig vara en angelägenhet för ett fåtal utan måste vara relevant för alla. Den allmänna värnplikten var tidigare ett sätt för unga att ta ansvar för den gemensamma demokratin och landets försvar, men också ett tillfälle att mogna och skaffa erfarenheter som kunde vara till nytta i arbetslivet.

Allmän värnplikt av i dag betyder inte att allt måste vara som förr. Det är exempelvis orimligt att tänka sig att bara män skulle göra värnplikt, självklart bör även kvinnor omfattas. Inte heller mönstringen behöver se likadan ut. Med dagens tekniska lösningar bör exempelvis den grundläggande första testningen kunna göras via webbaserade system. Moderna system för mönstring bör också effektivt kunna beräkna hur många unga som behövs, för alla varken vill eller kan göra värnplikt.

Värnplikten behöver inte heller begränsas till att enbart handla om landets försvar. Varför inte bredda uppdraget till att garantera en grundläggande infrastruktur för att säkra landet i både krigstid och fredstid? Hur ska vi resursmässigt hantera och säkra tillgång till livsmedel eller el exempelvis vid en klimatkatastrof eller om delar av landet isoleras av andra orsaker, som smittorisk eller en större teknologisk katastrof? Har vi förutsättningar att klara sådana påfrestningar? Vet allmänheten hur de ska gå tillväga och finns det tillräckligt många som kan hjälpa till om det otänkbara skulle inträffa?

Med allmän värnplikt breddas också rekryteringsbasen för framtidens försvar på ett för alla positivt sätt. Värnplikten skulle kunna fungera som en påminnelse för alla unga som växer upp i Sverige om att de bär ett gemensamt ansvar för vårt land och vår demokrati, oavsett klass, kön, bakgrund och intresse. Den skulle ge unga vuxna en möjlighet till erfarenheter och färdigheter där deras samarbetsförmåga, ansvarstagande och stresstålighet testas och utvecklas. Om det dessutom ges möjlighet till färdighetsträning under tiden, som grundläggande kunskaper för körkort, skulle värnplikten bli en eftertraktad utbildning för unga samtidigt som chansen till ett jobb skulle öka betydligt.

Självklart finns det ingen mirakellösning på hur vi minskar ungdomsarbetslösheten, klassklyftorna och den tilltagande segregationen eller hur vi bäst rustar Sverige för framtiden. Men kanske kan allmän värnplikt vara en del av svaret? Kanske kan ett återinförande av allmän värnplikt vara en av lösningarna för ett jämlikare och mer tolerant samhälle, samtidigt som det förbereder unga människor för arbetslivets krav? Vi förutsätter att alla inblandade partier tar ansvar för att utreda möjligheten att åter införa allmän värnplikt genom den öppning som Decemberöverenskommelsen nu ger oss, något annat anstår inte ett modernt land med ambitioner.

Ingela Edlund,

vice ordförande LO

Janne Rudén,

förbundsordförande Seko

Följ ämnen i artikeln