Stoppa vapenexporten – Jemens barn dör

Rädda Barnen: När våra nordiska grannar agerar och höjer rösten framstår Sveriges tystnad som principlös

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Barnen i Jemen dör för att mat och mediciner stoppas vid landets gränser. De dör för att våldet förhindrar hjälparbetare och sjukvårdspersonal att nå fram till de behövande, skriver Lise Bergh, ordförande Rädda Barnen.
Foto: TT
Barnen i Jemen dör för att mat och mediciner stoppas vid landets gränser. De dör för att våldet förhindrar hjälparbetare och sjukvårdspersonal att nå fram till de behövande, skriver Lise Bergh, ordförande Rädda Barnen.

DEBATT. Nyligen rapporterade Rädda Barnen att 85 000 barn mellan noll och fem år kan ha dött i Jemen som en konsekvens av kriget. Var tionde minut fortsätter ett barn att dö på grund av undernäring och sjukdomar som vi i Sverige botar med lätthet. Nästan hälften av Jemens dryga 27 miljoner invånare är barn och barn drabbas värst av konflikten.

11 miljoner barn är i akut behov av humanitär hjälp för att överleva. Varje minut insjuknar ett barn i kolera och sjukdomen sprids lavinartat och hotar mer än 1,8 miljoner undernärda barns liv. När barn svälter slutar deras vitala organ långsamt att fungera för att till slut lägga av helt. Föräldrar tvingas se sina barn långsamt förtvina bort utan att kunna göra något åt det.

Våra team på plats i Jemen möter varje dag familjer som kommer med sina undernärda barn för att söka hjälp. Barnen dör för att mat och mediciner stoppas vid landets gränser. De dör för att våldet förhindrar hjälparbetare och sjukvårdspersonal att nå fram till de behövande. Även där mat finns är många för fattiga för att kunna köpa den.

Situationen i Jemen är en direkt konsekvens av den upptrappning av konflikten som skedde för nästan fyra år sedan då Saudiarabien och dess koalitionspartners inledde sina bombningar av landet. Det enda som kan stoppa lidandet är att våldet upphör och konflikten får en fredlig lösning.

Fredssamtalen som förts ger oss anledning att hoppas för första gången på länge men för att samtalen ska lyckas måste alla länder som på något sätt kan påverka de stridande parterna göra allt de kan för att stoppa kriget.

Brott mot internationell humanitär lag och konventioner om mänskliga rättigheter har hela tiden varit en del av kriget

Regeringar runt om i världen har haft anledning att ifrågasätta och omvärdera sina relationer med Saudiarabien den senaste tiden. Rädda Barnen har länge på nära håll sett hur den Saudiledda koalitionen förhåller sig till internationella överenskommelser.

Brott mot internationell humanitär lag och konventioner om mänskliga rättigheter har hela tiden varit en del av kriget. Skolor och sjukhus har attackerats. Den nionde augusti i år dödades 40 barn som var på utflykt när deras skolbuss bombades sönder och samman. Saudiarabien är inte ensamma, alla sidor i konflikten har begått brott och övergrepp.

När övergrepp begås och internationella lagar inte respekteras, måste det få konsekvenser. En möjlig konsekvens är att de som begår övergrepp inte längre förses med vapen. Så har Tyskland, Norge, Danmark och Finland den senaste tiden på olika sätt markerat mot Saudiarabien och den koalition av stater som krigar i Jemen genom att begränsa eller ställa in sin vapenexport till dem.

De har uttryckligen motiverat sina beslut med hänvisning till brott mot internationell lag och kriget i Jemen. Sverige har ännu inte kommit med något liknande budskap.
Det är dags nu.

Sveriges agerande är viktigt och vi har visat att vi kan göra skillnad. Jemen är ett av de länder som tar emot mest svenskt humanitärt bistånd och Sverige bidrar till livsviktiga humanitära insatser som varje dag räddar liv.

Sverige tillhör dem som har agerat i säkerhetsrådet för Jemens barn. Resolution 2427 som antogs i somras och som Sverige tog initiativ till, handlar om att skydda barn i konflikt och lyfter frågor som är av stor vikt i Jemen.
Svenska UD har tillsammans med oss på Rädda Barnen och med FN:s sändebud mött och lyssnat på barn och unga i Jemen som själva är experter på hur barn drabbas av kriget. Detta arbete med att lyfta barns röster och perspektiv måste fortsätta och här är Sverige en förebild för fler att följa.

Därför är det anmärkningsvärt att Sverige ännu inte stoppat sin vapenexport till de som krigar i Jemen. Genom att förse de krigförande länderna med vapen bidrar vi både till deras militära kapacitet och till deras legitimitet.
När våra nordiska grannar agerar och höjer rösten framstår Sveriges tystnad som principlös.

Den svenska utrikespolitiken riskerar annars att framstå som hycklande.

I Sverige kan tillstånd till export av krigsmateriel bara ges om det anses viktigt för att säkerställa Sveriges säkerhetspolitiska intressen. Men om Sverige med trovärdighet ska kunna kräva av andra stater och aktörer att de ska sätta internationell humanitär lag och mänskliga rättigheter framför vad de själva ser som sina intressen, måste Sverige också kunna göra det.

Exporten av vapen till de som krigar i Jemen framstår allt mer som ett lakmusttest för våra höga utrikespolitiska ambitioner som en kraft för internationell lag, humanitära principer och mänskliga rättigheter. Den svenska utrikespolitiken riskerar annars att framstå som hycklande.

Enligt uppgifter från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har svenskt krigsmateriel för en halv miljard kronor exporterats till Saudiarabien och till fem av nio koalitionspartners sedan bombningarna inleddes 2015.
Nya affärer har också godkänts under denna tid. Till exempel beviljades 2016 export av krigsmateriel till Förenade Arabemiraten för 10,6 miljarder kronor. Vi förväntar oss att dessa tillstånd nu dras tillbaka.

Pressen på parterna att sluta kriga skulle öka.

Att upphöra med all export av krigsmateriel till de länder som krigar i Jemen, åtminstone så länge de fortsätter att bomba barn och så länge den svältande befolkningen förhindras tillgång till livsmedel och mediciner, skulle skicka en viktig signal.

Sveriges trovärdighet som extern och neutral främjare av fredssamtal, utan bindningar till någon av de krigförande parterna skulle stärkas. Pressen på parterna att sluta kriga skulle öka.

Men för att signalen ska gå fram krävs också att ställningstagande kommuniceras politiskt och att Sverige sedan kraftfullt agerar för att andra länder följer efter, i EU och FN. Här efterlyser vi politiskt mod och integritet från vår regering och våra parlamentariker.

Vi tror inte att en majoritet av riksdagsledamöterna stödjer fortsatt vapenexport till Saudiarabien

Vi har redan den nionde november i år lyft kravet om stopp för export av vapen till de som krigar i Jemen i ett brev till svenska regeringen, utan att få ett uns till svar.

Regeringen kan stoppa exporten utan att ändra några lagar eller regler. På grund av det politiska läget är det nu ändå viktigt att riksdagen och alla politiska partier agerar. Riksdagen kan kräva att regeringen, oavsett vilken den må vara eller bli, tar det politiska ansvar för svensk vapenexport som en svensk regering alltid ytterst har.

Vi tror inte att en majoritet av riksdagsledamöterna stödjer fortsatt vapenexport till Saudiarabien eller dess koalitionspartners och vi noterar att åtminstone en motion lämnats in i denna fråga. Den motionen borde få ett brett stöd över block- och partigränser.

Rädda Barnen är på plats för att skydda och hjälpa barnen att överleva. Bland annat driver vi 97 fasta hälso- och sjukvårdsenheter, 10 mobila hälso- och näringsteam och 125 mindre enheter för behandling av diarré och uttorkning.

Sedan stridigheterna bröt ut har vi nått fler än 2 miljoner människor varav över 666 000 barn med vårdinsatser. Alla barn, inklusive barn som lever i krig har rättigheter.

Att barn dödas av bomber, sjukdomar och svält borde ha fått fler att agera mot Saudiarabien och deras allierade för länge sedan. Det är dags för våra förtroendevalda att stå upp för Jemens barn och agera!


Lise Bergh, Ordförande Rädda Barnen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE