Björklund öppen för kärnvapen i Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2012-02-13 | Publicerad 2012-02-10

Alliansfritt Sverige lanserar kampanjen ”Bestycka Gotland” – Björklunds (FP) absurda idéer förtjänar uppmärksamhet

År efter år lanserar Folkpartiet förslag för att bestycka Gotland. Förslagen dyker nästan undantagslöst upp under Almedalsveckan, eller precis efter regeringens budgetpropositioner.

Vice statsminister Jan Björklund blir i dessa sammanhang ofta bryskt bortviftad av statsminister Fredrik Reinfeldt. FP:s säkerhetspolitiska bedömning - att en rysk invasion är ett reellt hot för Sverige i närtid, och att den i så fall inte skulle leda till ett tredje världskrig utan hanteras genom konventionell krigsföring - skiljer sig nämligen ganska drastiskt från övriga regeringspartiers, och seriösa bedömare, så väl internationellt som nationellt.

FP:s försvarspolitiska förslag tas heller aldrig riktigt på allvar utanför regeringen. Partiet får helt enkelt inte så mycket utrymme för sina försvarspolitiska frågor som de förtjänar. Det anser vi på Alliansfritt Sverige vara problematiskt. Därför lanserar vi kampanjen “Bestycka Gotland”. Grunden till kampanjen är de faktiska förslag som FP för fram i sin strävan och uttalade vilja att militarisera Gotland. En smula tillspetsat förvisso, men inte desto mindre riktigt.

I FP:s skuggutredning om ett svenskt Nato-medlemskap stänger man inte dörren för att Nato ska få placera kärnvapen i Sverige.

Att militärträna varje vapenför man och kvinna på Gotland är också en viktig fråga för FP. Även den frågan är enligt oss viktig att belysa. Att Sverige skulle ha ett landskap i vilket alla ”vapenföra” ska militärtränas är inte bara orealistiskt - det visar också att partiet har tydliga problem att förankra sin politiska linje i Alliansen.

Det finns heller inte några kostnadskalkyler på vad denna utbildning och utrustning skulle kosta, liksom det inte heller finns någon uppskattning av kostnaderna gällande produktionsbortfall för tiden när varje sjuksköterska, förskolelärare eller brevbärare ska lära sig att hantera gevär och skjuta pansarskott.

Ovanstående politik till trots sitter Jan Björklund på Sveriges vice statsministerpost och fortsätter framhärda sina och sitt partis försvarspolitiska och minst sagt äventyrliga idéer. Idéer som alltså inte bara viftas bort av allianskollegorna, utan som också skulle bli utskrattade om de presenterades ens på skolvals-nivå.

Alliansfritt Sverige ser fram emot Almedalsveckan även i år. Känslan som uppstår då Björklund orerar om att bestycka Gotland och Fredrik Reinfeldt skruvar på sig obekvämt är obetalbar. Den känslan hoppas vi att fler får känna.

Fram till dess kommer vi att berätta om att Folkpartiet vill vapenträna alla gotlänningar, stationera 5 000 soldater på ön och att partiet inte stänger dörren för kärnvapen på svenskt territorium. Vår kampanj har nu även välkomnats av Folkpartiets partisekreterare Nina Larsson - ett motdrag som inte bara visar på stoltheten i att vara verklighetsfrånvänd, utan också gör att våra kampanjannonser nu kommer att ha märket “med stöd från Folkpartiet”.

Vi tror inte att svenska folket vill ha Gotland tungt militariserat och täckt av nya bunkrar, vare sig de håller pansarförband eller kärnvapen. Vi tror heller inte att gotlänningarna vill avbryta sina liv och sina jobb för att genomgå vapenträning av odefinierad längd. Därför kampanjar vi för att visa Folkpartiets försvarspolitik, precis så absurd och verklighetsfrånvänd som den är.

När Björklund beskriver Gotland som ensamt, isolerat och utsatt undrar vi om han inte har blandat ihop den bilden med bilden av sin egen försvarspolitiska position i Alliansen.

Robin Zachari

Jenny Bengtsson

Julia Finnsiö

Följ ämnen i artikeln