Glesbygden kan tjäna stora pengar på vargen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: Exempel från USA visar rovdjurens betydelse för turismen

Den infekterade debatten om vargens plats i den svenska faunan står mellan två huvudpositioner: mark- och djurägares rätt till trygghet, mot naturskyddsorganisationernas ambitioner om artskydd. Samma utgångsläge hade vi i USA för drygt tio år sen. Ett ekonomiskt perspektiv på vargfrågan låser sig lätt kring jägares besvär och tamdjursägares rätt till ersättning för rivna djur.

Men varg, och andra rovdjur, kan rätt hanterat visa sig vara en värdefull resurs i ambitionen att stimulera ekonomisk tillväxt. Studier av vargens betydelse för naturturism till nationalparken Yellowstone i Wyoming, USA, visar entydigt att vargen har en betydande roll för inkomster från turismen.

Vargen var utjagad från Yellowstone fram till 1995, då den återinfördes genom ett ambitiöst och framgångsrikt program. Redan i förstudien gjordes uppskattningar av vargens kommersiella värde för näringarna runt Yellowstone och andra nationalparker i Wyoming och Idaho. När vargprogrammet följdes upp tio år senare visade sig vargen ha en ännu större ekonomisk betydelse än vad man hoppats.

Uppföljningen, där knappt 3 000 personer som besökt Yellowstone hade tillfrågats, visade entydigt hur viktig vargen var för deras val att besöka just Yellowstone. Respondenterna fick från ett urval av 16 exotiska djur välja tre som de allra helst ville se under sitt besök i parken. Vargen valdes av 44 procent, bara grizzlybjörnen hamnade högre upp på önskelistan.

Av undersökningen framgick att uppskattningsvis 94 000 turister valde att besöka någon av de stora nationalparkerna i Wyoming, Montana och/eller Idaho år 2005, med den specifika förhoppningen att få se (eller höra) varg – och att detta var det klart avgörande skälet till att de valt att resa just till ”våra” nationalparker.

Vidare visade undersökningen att dessa besökare genererat ett nettotillskott till lokalt näringsliv, statsförvaltning och kommuner (i form av skatteintäkter, logi, mat, guideintäkter etc) på drygt 35 miljoner dollar – bara under denna säsong. Det motsvarar nästan en kvarts miljard svenska kronor. Uppföljande studier visar entydigt att intäkterna sedan dess bara ökar och ökar.

Introduktionen av vargen i Yellowstone medförde också fler rivna djur, vargen är trots allt ett rovdjur. Riven tamboskap, övervägande kor och får, ersattes därför med drygt 60 000 dollar per år (cirka 420 000 svenska kronor) under denna tid (2004 och 2005), eller cirka 2 promille av de medel vargarna genererat till regionen. Under denna tid fanns mellan 300 och 400 vargar i Yellowstoneområdet.

Sverige har en underbar natur och väl fungerande infrastruktur som gör det lätt för besökare från Europa och världen att ta sig dit. Och med det utbud av varg, björn och klövvilt som nu växer fram bör Sverige ha alla möjligheter att utveckla en framgångsrik viltturism.

Sveriges cirka 300 vargar är en outnyttjad resurs i sammanhanget – en resurs som kan vara värd stora pengar för ert lands glesbygd.

Vargturism skulle ironiskt nog kunna bli en betydande näringsgren för många av de grupper som i dag är väldigt negativa till vargens utbredning i Sverige. Det kunnande som finns hos jägare och markägare i glesbygden skulle värderas högt. I Yellowstone har många framsynta djurägare gjort gemensam sak med vildmarksguider och byggt efterfrågade och lönsamma tjänster runt vargturismen. Svensk glesbygd skulle kunna göra likadant.

Derek Goldman

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN