Pappor – så får ni ligga oftare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

MP till Sveriges fäder: Kräv ett jämställt uttag av föräldradagarna

Barn har rätt till sina pappor och pappor har rätt till sina barn. Det är en av kärnorna i debatten om mer individualiserad föräldraförsäkring. Männen har allt för länge setts som familjeförsörjare, någon som är på jobbet i första hand och umgås med sin familj i andra hand.

Män med vuxna barn hörs i dag säga att de borde ha lagt ned mer tid på sina barn i stället för på jobbet. Fortfarande är föräldraledighet en självklarhet för kvinnor och en valmöjlighet för män. Vi vill att det ska vara en självklarhet för både män och kvinnor att få en bra relation till sina barn redan från början.

Miljöpartiet de gröna vill att föräldraförsäkringen ska tredelas. Det innebär att en tredjedel används av vardera föräldern och en tredjedel kan användas fritt. Den ”fria” tredjedelen är överlåtningsbar mellan föräldrarna och kan också ges till någon annan nära vuxen, till exempel mor- och farföräldrar eller andra nära till familjen. Att umgås med familj och vänner utöver föräldrarna ger fler nära förebilder för barnet som kommer att vara värdefulla under dess uppväxt. Dessutom avlastar det föräldrarna i ”livspusslet” med arbete, hämtningar, lämningar, tvätt, städ och matlagning.

Det finns många fördelar med en tredelad föräldraförsäkring, inte minst för män. Det mest självklara är att barnet behöver båda sina föräldrar. Pappor får en möjlighet att få en nära relation till sitt barn – och blir lyckliga, älskade och uppskattade av sina barn som bonus. Den chansen till nära relation går inte att ta igen när barnet är större.

Forskning visar dessutom att risken att separera är mycket högre om pappan avstått från sin pappaledighet – men om separationen ändå blir ett faktum, har pappor som har varit hemma med sina barn bättre kontakt med dem efter en separation.

Familjer med ett jämställt uttag tenderar också att skaffa fler barn – när arbetsfördelningen är jämn finns också orken hos båda föräldrarna att utöka familjen med ännu ett barn. I familjer där pappan inte har tagit ut föräldraledighet, minskar benägenheten att skaffa ytterligare ett barn med 15 procent, enligt en studie av sociologen Livia Oláh.

Ett jämställt förhållande gör att man hinner uppskatta varandra även efter att man har blivit föräldrar – det finns tid, ork och lust kvar för sin partner när båda har tagit ansvar för att barnen sover och disken är avklarad. Det i sin tur ger förhållandet större chans att överleva de hektiska småbarnsåren. Dagens kvinnor verkar helt enkelt tända mer på jämlikhet och en jämn fördelning av det obetalda hemarbetet än på en traditionell och omodern manlighet.

I de flesta kvinnodominerade yrken finns möjligheter att kombinera barn och jobb, tack vare framgångsrikt jämställdhetsarbete. Männen har inte tagit den striden i samma utsträckning. Många män som försöker kombinera familjeliv och arbetsliv stöter på hinder. Det handlar om attityden hos arbetsgivaren, förlorad inkomst och även att många kvinnor ser föräldraledigheten som en rättighet. Kvinnors kamp för att få egen inkomst har inte lett till att män får motsvarande ansvar för barnen.

Jämställdhet når vi inte förrän män och kvinnor tar lika ansvar för både inkomst och barn och kostnaden för föräldraledighet finns hos både mäns och kvinnors arbetsgivare.

Ta striden för att slippa bli behandlad som en bankomat – kräv ett jämställt uttag av föräldrapenningen!

Gunvor G Ericson

Martin Oscarsson

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN