Framtidens utmaningar kräver fler samarbeten med industrin

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattören om saudiska vapenfabriken: Vi måste våga prata om hur vi kan nyttja vår högteknologiska sektor

Uppgifterna om den planerade vapenfabriken i Saudiarabien dominerar nu löpsedlarna. Det är ett utomordentligt viktigt spörsmål som även handlar om vilket typ av land vi vill vara och vilken roll vi vill spela i världen. Det är just därför det är så viktigt att inte bara aktuella händelser, som den vi nu upplever, driver debatten.

Sverige behöver en bredare. mer nyanserad och öppen nationell konversation kring vår högteknologiska industri. Vi måste våga prata om rollen den har idag och vilket syfte den har i framtiden utifrån vilka behov som finns bortom krönet. Vi står nämligen inför nya och mer komplicerade säkerhets- och utvecklingsutmaningar som kommer att kräva utvidgat samarbete mellan stat, industri och det civila samhället.

Idag och i framtiden är det nämligen inte längre styrkan hos våra fiender som är det största hotet mot global fred, säkerhet och ekonomisk utveckling. Istället kommer orosmålen alltmer från svaga och dåligt rustade nationer i utvecklingsvärlden som inte kan stå emot globaliseringens underströmmar – till exempel den explosionsartade illegala handeln med narkotika, vapen och människor, sjöröveri och en expanderande marknad för förfalskade varor och smuggling.

Dessa mänskliga säkerhetshot minskar inte bara möjligheten för utvecklingsländer att ta del av globaliseringens frukter som ekonomisk tillväxt, den hotar också den globala säkerheten- och ekonomin, och därmed allas välstånd.

Vi måste alltså idag och i framtiden vidarutveckla ett ramverk för mänsklig säkerhet och hållbar ekonomisk utveckling – främst i fattiga länder. Det handlar om säkerhet vid gränser, hamnar, sjöfart, flyplatser, teknologiska uppdateringar för att säkra energi- och livsmedelstillgångar, anpassningar för klimatförändringar och så vidare.

Vi ska inte bygga säkerhet för säkerhetens skull utan i främsta rummet främja den utsatta människans välstånd och den hållbara ekonomiska utvecklingen. Det är här gemensamma intressen mellan stat, industri och det civila samhället möts och det är här en ny, innovativ och horisontell  framtidsdebatt kan börja.

En bredare dialog mellan regeringen, riksdagen, försvarsdepartement, Styrelsen för internationell utveckling, utrikesdepartementet, representanter från industrin och det civila samhället kring hur Sverige kan utnyttja sin högteknologiska sektor för att nå bredare nationella mål som skapar förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina liv är värt både tid och resurser.

Nyckelaktörer har på senare tid efterlyst en bredare debatt kring säkerhets- och utvecklingsfrågor. Biståndsminister Gunilla Carlsson sa i veckan att det inte räcker med att bara regeringen och det civila samhället engagerar sig för hållbar utveckling. Näringslivet och unga är tillika viktiga aktörer. Fredsrörelsen är i sin tur angelägna om få spela en aktiv roll i vapenexportsreformerna som står för dörren. Och Saabs VD Håkan Buskhe efterlyste nyligen en framtidsdiskussion och omvärldsanalys. Det finns alltså energi och vilja att prata utöver traditionella teman och kritiskt granska nya samarbetsmönster.

Morgondagens roll för den högteknologiska industrin och hur den utvecklas för att på ett bättre sätt synkroniseras med statens och det civila samhällets säkerhets- och utvecklingspolitiska mål är en framtidsfråga som måste diskuteras nu. Frågan är av sådan vikt att en gränsöverskridande arbetsgrupp borde tillsättas och jobba fram ett par pilotprojekt som med gemensam finansiering kan sättas i verket som ett svenskt biståndsprojekt. Det vore ett innovativt framtidsprojekt som kan bli en profilfråga för Sverige i världen.

Johan Bergenäs

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN