ÅSIKT

Mälardalen är en framtidsregion!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

I drygt ett och halvt decennium har kommuner och landsting samverkat i Mälardalen. Det statliga Ansvarskommitten antydde i sitt förslag att det samarbetet inte kan mynna i en formell region då den skulle bli för stor, befolkningsmässigt. Därför är det bra att Alliansen nu är enig om framtidens regioner.

Att initiativ ska komma under ifrån är en grundsten i det fortsatta utvecklingsarbetet av regionerna. Det talar för Mälardalen, det talar för bättre kommunikationer och det talar för Mälardalen som en tillväxtregion såväl nationellt som internationellt.

Nu är det dags, efter femton års övning, att bilda en formell region i Mälardalen. Prövotiden har visat att det idag finns en stor förståelse mellan storstad och landsbygd. Det gamla 08-perspektivet har suddats ut. Den demokratiska makten i Mälardalen balanserar på ett bra sätt mellan stad och omland till gagn för hela regionen. Samarbetet har växt underifrån. Som enskild medborgare bryr jag mig inte om vem som styr, det viktiga är att jag får en snabb och kvalitativt bra service när jag behöver den.

Allianspartiernas öppning i regionfrågan innebär en ljus framtid för Mälardalen! Nu äntligen får vi en stark region som har kraften att ta upp konkurrensen med övriga regioner i Europa. Samtidigt blir det en drivkraft för övriga regioner i landet. Såväl Västra Götaland, Skåne som övriga regioner i Sverige behöver den draghjälp som en stark Stockholm-mälarregion kan ge. Nu är det alltså dags att flytta makten från länsstyrelserna till den folkvalda regionen och därmed stärka demokratin.

Det är en fråga om att såväl våga som att visa tilltro till den lokala förankring som de folkvalda har i utvecklingen av sin region. Alliansens företrädare har visat den tilltron och därmed är första steget taget!