ÅSIKT

Samhall sviker de svagaste

DEBATT

Mikael Nilsson: Ert uppdrag är att ge oss arbetshandikappade jobb

Foto: En städare från Samhall röjer upp vid Sergels torg i Stockholms efter valet i september. Mikael Nilsson kräver i sin debattartikel att den nya regeringen och riksdagen tar sitt ägaransvar för Samhall på allvar och agerar så att även de mest arbetshandikappade får meningsfull sysselsättning.

Samhall sviker det viktigaste uppdraget som företaget har: att bereda arbetstillfällen för handikappade människor.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dagens Samhall har man gått ifrån att ge meningsfull sysselsättning till de mest ”svaga handikappgrupperna”, vilket lett till att man vältrar över kostnaderna på kommuner, landsting och våra försäkringssystem. Nu tar man ytterligare ett ödessteg som leder till att fler människor slås ut. Detta är som jag ser det samhällsekonomiskt dumdristigt och mänskligt vansinne.

Vi är medvetna om att bemanning är ett bra komplement men får inte bli huvudsysselsättning i ett företag som är till för oss arbetshandikappade. Tio procent av enheterna ska bli kvar för de ”svagaste grupperna”. Men då är det ändå inte de allra svagaste – för dem finns ingen plats på Samhall AB sedan länge. Det var flera omorganisationer sedan som de svagaste fick plats här.

Samhall har glömt eller struntar i sin affärsidé. Staten skjuter till pengar – 90 procent av lönen i så kallad merkostnadsersättning – för att Samhall ska ge arbetshandikappade människor anställning och rehabilitering. Detta är den i särklass största inkomsten för Samhall.

Merkostnadsersättningen är till för att säkerställa Samhalls uppdrag. Samhalls uppgift är att ge meningsfull sysselsättning åt människorna som är anställda här. Uppgiften är inte i huvudsak de tjänster och varor vi producerar, utan de människor som producerar varorna och tjänsterna.

Det är det som är det unika med detta företag. Det är det vi borde vara stolta över! Det är samhällsekonomiskt lönsamt om detta fungerar som det är tänkt.

Detta ser inte längre företaget. Styrelsen och vd blundar för detta faktum. Man sviker dem som företaget tillkom för en gång i tiden. Fortsätter man så här får man snart svårt att motivera varför företaget ska finnas kvar. Denna utarmning av uppdraget måste upphöra. Det är dags att tänka om.

Nu satsar man stenhårt på bemanning för de allra ”friskaste” och överger de ”svagaste”. Samtidigt anställer man två nya direktörer uppe i toppen, för vilket företaget inte får merkostnadsersättning.

Frågan blir då: är det direktörerna och de så kallade direktanställda samt vd och styrelse som Samhall i dag är till för i första hand? Den frågan är i dagens Samhall mycket berättigad.

En sak till som är uppenbar men som företagsledningen inte ens skänkt en tanke är att om fler produktionsenheter försvinner – vad händer när det blir lågkonjunktur, vart är dessa människor då hänvisade? Ska vi sitta på varandra i de få enheter som blir kvar?

I dagens samhälle och arbetsklimat blir det inte färre arbetshandikappade, snarare tvärtom! Det är dags att regering och riksdag tar sitt ägaransvar på allvar och agerar.

Glöm inte att vi anställda arbetshandikappade också inbringar pengar till statskassan genom att vi betalar skatt. Det är bra för samhället och det känns bra för oss att få vara med och bidra som alla andra.

Dagens debattör

Foto: Mikael Nilsson klubbordförande, Industrifacket-Metall, Samhall AB Emmaboda.

Fakta: SAMHALL