ÅSIKT

Sämre trygghetssystem skapar massarbetslöshet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Över hela världen håller det på att ske en betydelsefull förändring så stor att vi knappt kan fatta dess slutliga innebörd. Arbetslivet håller på att förändras i grunden, man ersätter anställda med mjukvara, den så kallade "high tech-revolutionen".

Vad vi kommer att se är tillväxt utan fler arbetstillfällen, vilket kommer att ställa stora krav på samhället.

Som ett exempel bland alla multinationella företag gjorde ABB i mitten på 90-talet driftsomläggningar, vilket resulterade i en personalnedskärning på 50000 personer samtidigt som omsättningen ökade med 60 procent.

Det är detta fenomen som inom de närmaste 20-30 åren kommer att leda till massarbetslöshet om vinsterna enbart ska tillfalla aktieägare och styrelser.

År 1912 krävdes det 4664 arbetstimmar (194 dygn) för att tillverka en bil. I mitten på 1920-talet kunde man tillverka en bil på mindre än 813 arbetstimmar (34 dygn). I dag tillverkar man en bil på 35 arbetstimmar (1,5 dygn)! Framtiden kommer att vara ännu effektivare.

Men detta kan också betyda ökad välfärd för alla om man väljer en politik som fördelar vinsterna till medborgarna genom minskad arbetstid eller högre lön eller en kombination av detta.

Detta leder till mer köpkraft som är viktigt för företagen som ska sälja sina produkter. Annars kommer vi att se en "svältares årtionde" där klyftorna ökar mellan fattiga och rika.

Det blir de arbetslösa som får betala priset av globaliseringen som ger oss alla billigare varor. Därför är det viktigt att ha ett ordentligt skydd mot arbetslöshet.

Det är synen på arbetslöshet som är viktig i framtiden. Vi kommer att tvingas till nya anställningar i en takt som vi inte har varit vana vid tidigare och då är det viktigt med en politik som hjälper medborgarna så att man inte fastnar i arbetslöshet. Övertalighet innebär mindre köpkraft. En person mindre som köper den där plasma-tv:n eller bilen som behöver konsumeras för företagens överlevnad.

Har vi däremot ett välfärdssystem som garanterar en skola, vård och omsorg för alla, ett bra trygghetssystem som garanterar god ekonomi, innebär det för de drabbade som går mellan ett jobb till ett annat, att de fortfarande har råd att handla i din närbutik.

Bästa alliansen, tänk om när det gäller era förslag till sämre ersättningsnivåer i våra trygghetssystem.