Debatt

"Sälj ut Svenska spel – nu"

  • Zendry Svärdkrona

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

3 riksdagsledamöter (m): "Vi behöver reformera spel-marknaden från grunden"

mot EG-rätten Dagens spelmodell stänger via spel- och lotterilag-stiftningen ute konkurrens. Det utmanar EG-rätten, skriver Tomas Tobé, Margareta Pålsson och Mats Gerdau.

Foto: PER-OLOF SÄNNÅS

Svenska spel har över en längre tid utsatts för hård kritik för att man erbjuder produkter som uppmuntrar till ökat spelande och i vissa fall även till kriminalitet.

Motvilligt tvingades Svenska spel att lägga ner det intäktsbringande nummerspelet Limbo sedan organiserat fusk uppdagats.

Särskilt uppmärksammat har Svenska spels utplacering av sina vinstmaskiner Jack Vegas varit.

I en granskning från Riksdagens utredningstjänst kring över var dessa spelautomater fanns placerade i Stockholmsområdet framträdde ett socialt mycket utmanande mönster: flest spelautomater är placerade i områden där de sociala problemen redan är stora och risken för ökat spelmissbruk är högre.

I dag presenterar vi en ny och landsomfattande granskning från Riksdagens utredningstjänst som visar att detta mönster ingalunda är isolerat till Stockholm.

Det går tydligt igen över hela landet där orter med relativt låga nettoinkomster per invånare, så som Karlsborg, Olofström, Söderhamn och Älvkarleby, har en mycket hög andel Jack Vegas-maskiner i förhållande till folkmängd, medan det på orter med en relativt hög nettoinkomst per invånare, t ex Danderyd, Lomma och Vellinge, inte finns en enda Jack Vegas-maskin utplacerad.

Samtidigt som Svenska spel levererar in nästan fem miljarder kronor till statskassan satsas bara småsmulor, dryga 14 miljoner kronor årligen, på insatser mot spelberoende. Vidare så stoppas all konkurrens från privata alternativ, med hänvisning till just skyddet mot spelberoende och andra negativa effekter av spel.

För att inse det ohållbara i denna hållning krävs inte mycket mer än sunt förnuft. Men dagens spelmodell utmanar inte bara det sunda förnuftet, utan även EG-rätten. Att stänga ute konkurrens på det sätt som svensk spel- och lotterilagstiftning i dag gör strider mot EG-rättens principer om fri rörlighet över gränserna.
Sverige behöver en ny spelmodell som renodlar statens roll och där den sociala skyddshän-

synen sätts i främsta rummet

Sverige behöver en ny spelmodell som renodlar statens roll och där den sociala skyddshänsynen sätts i främsta rummet. Ett ansvarsfullt och realistiskt alternativ är en reglerad marknad med sund konkurrens i enlighet med EG-rätten, och med tydliga regler och ett bra skydd för konsumenter och mot sociala risker.

En rimlig modell för att uppnå dessa mål är ett licenssystem som står öppet och behandlar alla företag lika inom EU och EES och där Lotteriinspektionen ges en starkare ställning som övervakare. För att klara finansieringen och de offentliga finanserna skulle en särskild spelskatt kunna införas för alla företag som får licens.

Skatterna kan tas ut på en nivå som garanterar statsbudgetens intäkter och de verksamheter de finansierar. Det skulle ge en mer stabil finansiering än ett system som dagens där idrotten och andra folkrörelser görs spelberoende och väldigt sårbara när vissa typer av spel är direkt kopplade till vissa verksamheters finansiering. Samtidigt med ett licenssystem borde nya och skärpta regler för marknadsföring och tillgänglighet införas, för att bättre än i dag skydda unga och andra riskgrupper.

Att staten renodlar sin roll är också avgörande för att skapa en långsiktigt sund konkurrens. En del i en bättre och mer socialt ansvarstagande spelmodell bör därför vara att Svenska spel säljs. Det är dock viktigt att det görs på ett sätt som inte skapar en ny monopolliknande situation med en helt dominerande privat aktör.

Finansministern har aviserat att en ny alliansöverenskommelse till spellag kommer innan sommaren. Vi välkomnar initiativet och utgår från att ambitionsnivån är hög. Målet måste ställas högre än att endast laga och lappa för att undvika att Sverige dras inför EG-domstolen. Vi behöver reformera spelmarknaden från grunden. Det är en lösning som skulle ha många vinnare och få förlorare.

Dagens debattörer

Läs också:

Svenska spel underblåser spelmissbruk i hela landet, visar en undersökning som presenteras i dag. Så sälj Svenska spel – det är ­avgörande för en sund konkurrens och ett socialt ansvarstagande, skriver tre moderata riksdagsmän.

Publisert: