ÅSIKT

Låt inte klippare ta vår missbruksvård

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Facket: Riskkapitalister tar över vår välfärd

Riskkapitalisternas inmarsch i den svenska välfärden visar tydligt att det går att tjäna stora pengar på svensk offentlig sektor. Nu riskerar de även att ta över den svenska missbruksvården, och vi är djupt bekymrade. För att förstå varför vi är bekymrade vill jag inledningsvis beskriva riskkapitalisterna.

Riskkapitalister är företag med snabba klipp som bärande idé. Ambitionen är att på kort tid tjäna mycket pengar oavsett bransch. Notera att med bransch avses även svenska grundskolor, hemtjänst, äldreomsorg och ungdomsvård. Normalt vill man köpa upp ett bolag för att på 5-7 år omstrukturera, höja värdet och sälja. Man kallar det att göra exit. De använder samma kalkylator när de ska räkna ut sin vinst efter exit oavsett om det rör sig om en investering i kemikalier eller i vårdbehövande. Det är procenten, inte patienten eller den anställde, som räknas.

Ofta har de sina bolag registrerade i skatteparadis för att slippa insyn och skatt. Bara under år 2008 - för att ge ett exempel - tjänade de fyra största vårdbolagen över 2,5 miljarder kronor, vinster som kommer från skattebetalarna. Till detta ska läggas mångmiljarduttag av skattepengar från skola, ungdomsvård, hemtjänst och äldreomsorg.

Sedan tidigt 1990-tal har privatiseringarna ökat kraftigt. Politikerna talade om avknoppningar och drömde om personalkooperativ och småföretag. Det vi fick var en marknad som på kort tid satte igång processen mot färre och större företag. De små köptes upp eller slogs ut. Inom vården domineras marknaden helt av fem stora koncerner, varav fyra ägs av riskkapitalister. Inom skolans värld sker just nu samma sak. Den privata äldreomsorgen ägs till 70 procent av fyra storbolag.

2009 såldes 616 av landets 946 apotek ut på rent ideologisk grund. Fyra storföretag fick dela på kakan. Inga små personalägda apotek hade en chans. Våra nya apoteksägare; Altor, Segulah och Priveq Investment har vid sidan av mediciner ett starkt engagemang för oljeindustri, försäkringsmäkleri, snacks och bilschampo.

Nu riskerar också missbruksvården att bli föremål för riskkapitalister. Regeringens utredare, Gerhard Larsson, föreslår i sin utredning om missbruksvården, att huvudmannaskapet för LVM-vård (Lagen om vård av missbrukare) ska flyttas från stat till landstingen. Denna vård sköts idag inom ramen för SIS (Statens institutionsstyrelses) verksamhet. 

Vi ser att det finns risker för att landstingen, vid ett huvudmannaskapsbyte, upphandlar LVM-vård bland privata aktörer. Förbundets erfarenhet av upphandlingar är att de alltför ofta leder till att kvaliteten åsidosätts till förmån för företagsekonomisk vinst. Det är inte heller ovanligt att villkoren för de anställda pressas nedåt. Men i det samhälle som växt fram de senaste åren och som jag tidigare beskrivit är risken uppenbar att riskkapitalisterna även hittar till detta område. Detta vore givetvis helt förödande, inte minst för patienterna.

Det finns ett samhällsekonomiskt intresse av att prioritera upp och öka resurserna inom missbruksvården. Effektiv vård och tidig upptäckt av missbruk gör att fler kan behålla sina arbeten, det leder till mindre kriminalitet, minskat behov av kriminalvård och av ekonomiska bidrag i olika former. Vi menar att framtidens beroende och missbruksvård inte handlar om att byta huvudman. Vad LVM-vården behöver är i stället mer resurser och större samverkansmöjligheter mellan Statens institutionsstyrelse, socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt forskarvärlden.

Janne Rudén