Debatt

Små barn behöver inte mer skärmtid

15 psykologer: Satsa på personalen i stället för på surfplattor i förskolan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I nuläget tyder inget på att skärmtid ger positiva effekter för små barn, skriver 15 psykologer.

Foto: GETTY

DEBATT

DEBATT Den 1 juli blir digitala verktyg obligatoriskt inom förskolan. Förslaget togs fram av Skolverket på uppdrag av regeringen med syftet att bland annat öka måluppfyllelsen och effektivisera verksamheten.

Som psykologer anser vi att digitala verktyg fyller en viktig funktion i skolan, inte minst för barn som är i behov av särskilt stöd. Dock är det i nuläget tveksamt om digitaliseringen inom förskolan har något att tillföra då små barn har andra behov.

I Sverige exponeras vart fjärde spädbarn (yngre än ett år) för Internet och bland tvååringarna är det fler än hälften. En 18-årig europé har spenderat cirka tre år framför skärmen och man kan fråga sig om våra yngsta behöver ännu mer skärmtid.

Digitala verktyg är fortfarande ett ungt fenomen och därmed saknas långtidsstudier som kan fastställa kausalitet. Dessutom finns det knappt någon forskning när det gäller småbarn. Vi vet att myopi (närsynthet) har ökat globalt, vilket bland annat tros bero på ökad skärmanvändning. Det blå ljuset från skärmen stör sömnen och sömnstörningar både ökar och kryper ner i åldrarna.

Enligt en pågående studie i USA där man följer 4 500 barn och ungdomar har man sett en förtunning av hjärnbarken om skärmtiden är sju timmar eller mer per dag. Samma studie visar att barn som har två timmar skärmtid presterar sämre på språkliga och logiska tester.

Små barn tycks inte kunna generalisera färdigheter de utvecklat på skärmen till andra situationer, exempelvis kan ett barn lära sig bygga pussel på en skärm men det förbättrar alltså inte förmågan att göra det med ett verkligt pussel.

Internationell forskning visar att skärmtid även kan inverka negativt på anknytning, språkinlärning och empati. Det behövs många fler studier för att bekräfta fynden, men i nuläget tyder inget på att skärmtid ger positiva effekter för små barn.

Appar som riktar sig till små barn är designade så att barnet ska få omedelbar belöning, exempelvis i form av ett pling. Denna omedelbara förstärkning är särskilt beroendeframkallande för de yngsta. Små barn har en svag impulskontroll och vuxenvärlden behöver därför förvissa sig om att skärmtiden används balanserat.

En obligatorisk användning av digitala verktyg i förskolan kan försvåra det. Förskolebarn har behov av närhet, socialt samspel och de lär sig bäst i en lekfull kontext med vuxnas stöd. Små barn behöver vara fysiskt aktiva och upptäcka världen med alla sinnena för att begripliggöra sin omvärld.

Barngrupperna i dag tenderar att vara alltför stora, vilket ofta innebär en hög belastning på personalen. Beslutet om att digitala verktyg (surfplattor) ska bli obligatoriskt inom förskolan uppskattas kosta skattebetalarna 150 till 241 miljoner kronor, enligt Skolverket.

Kontinuerliga kostnader för bland annat underhåll av surfplattorna, är inte medtaget i beräkningarna. Utifrån rådande kunskapsläge anser vi att det är mer motiverat att satsa på att förtäta personalstyrkan inom förskolan. Då får barnen mer stöd och personalens arbetsbelastning minskar.

När förskolebarnen börjar skolan kommer digitala verktyg vara ett naturligt inslag som de tveklöst kommer bemästra inom kort. Om och när långtidsstudier slår fast att förskolebarn gynnas av digitala verktyg, välkomnar vi ett sådant införande i förskolan.

Fram tills dess anser vi att vi bör följa försiktighetsprincipen och i stället satsa resurser på förskolepersonalen, vilket tveklöst gynnar hela verksamheten.


Ajla Stenholtz, Leg. Psykolog
Camile Arucaj Ferizi, Leg. Psykolog
Karin Kaill, Leg. Psykolog
Caroline Roth, Leg. Psykolog
Malin Freiman, Leg. Psykolog
Helena Swende, Leg. Psykolog
Lisa Lehto, Leg. Psykolog
Elisabeth Rubenson, Leg. Psyklog
Johannes Einestam, Leg. Psykolog
Ulrika Judit, Leg. Psykolog
Johanna Melin, Leg. Psykolog
Emma Frimodig, Leg. Psykolog
Karin Lundgren, PTP-psykolog
Emma Karis, Leg. Psykolog
Azra Jelacic, Leg. Psykolog


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här:


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Skärmtid

LÄS VIDARE

REPLIK. Digitala verktyg behövs – för våra barns bästa

ÄMNEN I ARTIKELN

Skärmtid

Förskolebarn

Skola & utbildning

Internet