Alla har värderingar – även nämndemän

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattören: Dagens system minskar risken för orättvisa domar

Foto: BJÖRN LINDAHL Nämndemannasystemet är inte perfekt, men det är i alla fall transparent, skriver debattören.
Foto: BJÖRN LINDAHL Nämndemannasystemet är inte perfekt, men det är i alla fall transparent, skriver debattören.

En ny studie från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet försöker bevisa att sannolikheten för en fällande dom ökar med 17 procent om den åtalade har ett arabisk-klingande namn och det ingår en sverigedemokratisk nämndeman i juryn. Om offret är en kvinna och det ingår en vänsterpartist i nämndemannatrion ökar i stället sannolikheten för att det blir en fällande dom med 14 procent.

Jag tjänstgör som nämndeman och är vald av Miljöpartiet, och sitter i förhandlingar tillsammans med en sverigedemokrat, en socialdemokrat och en juristdomare.

Att läsa domar, som forskarna gjorde och skriva in påföljder och nämndemäns politiska tillhörigheter i ett excellark ger bara en mycket tveksam statistiskt bild av en mycket komplicerad och komplex process.

Det finns fyra personer som dömer och som har fyra likvärdiga röster. Tre nämndemän och en juristdomare. Det är omöjligt att en nämndeman påverkar de andra tre, inklusive ordföranden, så att de dömer mot sin vilja. Alla som har suttit och dömt i en rättegång vet att det är omöjligt.

Det stämmer inte, som det påstås i Handelshögskolan studie, att nämndemän tilldelas slumpmässigt vid rättegångar. Det är en hel nämnd som är sammansatt av tre nämndemän som väljs för tjänstgöring, och de tillhör tre olika politiska partier som alltid sitter och dömer tillsammans. De är inte slumpmässigt valda enskilda nämndemän.

Eftersom forskningen fastställer att nämndemäns politiska tillhörighet påverkar domar, framstår det som om alla andra samhällsstrukturer fungerar perfekt utan påverkan av aktörernas politiska övertygelse, privata värderingar, fördomar.

Men så är det inte.

Varje morgon vävs sju miljoner väljare in i alla samhällsstrukturer där deras politiska tillhörighet, värderingar och människosyn påverkar deras dagliga liv, och i många fall fattar de beslut som har en direkt påverkan på andra människors liv och öde. Det är ingen som på morgonen duschar med blekningsmedel och spolar bort sina politiska färger och åsikter. Om man skaffar ett annat system och avidentifierar den politiska tillhörigheten kan det hända att tre nämndemän med samma värderingar och människosyn dömer tillsammans. Hur skulle resultat av en eventuell forskning se ut då?

Det är omöjligt att avgöra vilka faktorer som har påverkat domar genom att bara läsa dem.

Jag har varit på förhandlingar där en halvsömnig offentlig försvarare inte sagt ett enda ord till den tilltalades försvar, och som piggnat till när slutarvode ska redovisas. Det finns bra förberedda, pålästa åklagare och mindre bra åklagare. En rättegång är en blandning av alla nämnda aktörer plus ett antal vittnen, sakkunniga experter och självklart målsägande och tilltalade. För att få en realistisk bild av vilka faktorer som har påverkat förhandlingarnas resultat måste man sätta sig i rättegångssalen och lyssna.

Och något som är mycket viktigt. Självklart är vårt nuvarande nämndemanssystem inte perfekt, men det ger i alla fall en liten garanti att det, i vårt segregerade samhälle som präglas av personliga värderingar, fördomar, attityder och normer, finns ett transparent system som minskar chansen för orättvisor. Den dagen orättvisorna i samhället försvinner, kommer även samhällets kontrollsystem i den nuvarande formen att utvecklas till något bättre, effektivare.

Jag kommer att döma vid förhandlingarna den 27 maj tillsammans med en nämndeman som är sverigedemokrat, en nämndeman som är socialdemokrat och en juristdomare. Det är ingen som kan påverka mig så att jag särbehandlar människor, eller så att jag att inte dömer utifrån lagen.

Dalibor Eminefendic

Publicerad: