ÅSIKT

Självklart har ni ett ansvar, domare!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik från polisen om våldtäktsdomar

Foto: Nina Rung

REPLIK. Sju domare från Svea Hovrätt menar att domarna ska ställas utan ansvar i friande våldtäktsdomar. Varför domare skulle vilja avskriva sig ansvar är för mig en gåta. Självklart har de ett ansvar!

Vi har bristfälliga lagar i Sverige i dag. Sexualbrottslagstiftningen behöver kompletteras med samtyckeslagstiftning samt oaktsamhetsrekvisit. På så vis kan vi få mer rättvisande domar.

Lagens brister kan vi inte lasta domarna för, däremot domarnas ovilja att tillgodogöra sig kunskap. För att vara en sådan välutbildad yrkesgrupp är det minst sagt förvånande att de duckar för vidareutbildning.

Inte inom någon annan yrkeskår skulle brist på kunskap vara en tillgång eller uppvärderas. Ingen önskar att en allmänläkare opererar ens hjärta med hänvisning till att hen har en gedigen allmän utbildning. Under juristutbildningen ges inte en poäng i könsnormer, sexualitet, utsattas reaktioner eller självskadebeteenden. Inte heller får de jurister som väljer domarbanan kompetensutveckling i just de frågorna.

Att hänvisa till att det inte skulle finnas några förlegade fördomar på grund av att majoriteten av domarna är kvinnor eller att medelåldern är 44 år, visar än en gång på en blindhet inom domarkåren. Ålder och kön har inget med fördomar och okunskap att göra!

Författarna menar att kritiken mot domarna skadar brottsoffer. Jag menar att det är oviljan att ta till sig av kritiken som skadar och som inte ger alla utsatta samma chans till en rättvis rättegång.

Nina Rung

Utredare Barnahus Polisen Stockholm

ARTIKELN HANDLAR OM