Alla ska få lika god cancervård

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Gabriel Wikström (S): Vi satsar två miljarder kronor för att göra vården mer jämlik

Gabriel Wikström (S).
Gabriel Wikström (S).

DEBATT. Svensk hälso- och sjukvård är i grunden bra. Men den är inte bra nog, och det finns problem och utmaningar som måste hanteras. En sådan utmaning är att vården på flera håll är ojämlik. Det gäller inte minst cancervården.

Vi vet att väntetiderna för cancervård kan variera stort, och de är på många håll allt för långa. Inga större förändringar har heller skett under de senaste fem åren. För flera cancerformer är väntetiden i snitt minst två gånger så lång i vissa delar av landet jämfört med andra.

För att komma tillrätta med denna ojämlikhet och korta väntetiderna gör regeringen under mandatperioden en satsning på totalt två miljarder kronor – 500 miljoner kronor per år – för en mer jämlik cancervård. Regeringen gör denna satsning tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

En central del i satsningen är att införa en modell med så kallade standardiserade vårdförlopp. Genom att slå fast maxtider för de moment som bör göras och arbeta mer likvärdigt från det att misstanke om cancer uppstår till dess att behandling inleds kan vi också korta väntetiderna och få en mer jämlik vård.

Under 2015 har man i hela landet arbetat med att införa standardiserade vårdförlopp för fem diagnoser, bland annat prostatacancer och huvud-halscancer. Det har också bedrivits ett brett utvecklingsarbete, exempelvis med att ta fram en app för att enkelt tillhandahålla information om bland annat de standardiserade vårdförloppen till vårdpersonalen.

Staten och SKL har nu tecknat en överenskommelse om hur vi ska fortsätta att förbättra cancervården under 2016. Den innebär bland annat att vi är överens om att standardiserade vårdförlopp ska införas för tretton nya cancerdiagnoser under det kommande året. Bland dessa finns exempelvis bröstcancer, hjärntumörer, lungcancer, äggstockscancer och hudcancer (malignt melanom).

Den absolut största delen av pengarna i satsningen – 406 miljoner – går till landstingen som ett stöd för att förbättra vården och införa de standardiserade vårdförloppen. Pengar går också till att utveckla nya standardiserade vårdförlopp och vårdprogram, som en del av det långsiktiga utvecklingsarbetet, samt till att finansiera de regionala cancercentrumen som har en viktig roll i arbetet.

Under året ska också flera andra utvecklingsinsatser göras. Bland annat ska en översyn av  kompetensförsörjningen inom barncancervården göras, för att säkerställa att det finns tillgång till rätt kompetenser  för att tillgodose barns behov genom hela vårdkedjan.

Utöver de riktade satsningarna på cancervården gör regeringen också stora, mer generella, satsningar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Bland annat tillförs en extra miljard år 2016, som följs en av ökning av det generella statsbidraget med en halv miljard årligen från 2017.

De närmaste åren investeras miljardbelopp i en bättre och mer jämlik vård. Det självklara målet är att du alltid ska få bra vård, oavsett vem du är eller var du bor.

Gabriel Wikström

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister (S)

Publisert: