Marknadshyror ger oss fler hyresrätter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

C: Bostadssamtalen måste leda till verklig förändring

En fungerande hyresmarknad kräver nya lösningar, bland annat marknadshyror, menar debattörerna.
En fungerande hyresmarknad kräver nya lösningar, bland annat marknadshyror, menar debattörerna.
Debattörerna Annie Lööf, partiledare, Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson och Ola Johansson
bostadspolitisk talesperson.
Debattörerna Annie Lööf, partiledare, Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson och Ola Johansson bostadspolitisk talesperson.

DEBATT. Unga i större städer som på kort tid tvingas flytta in i ytterligare en lägenhet på ett tidsbegränsat korttidskontrakt.

Nyanlända som hamnar långt ifrån såväl bostads- som arbetsmarknad.

Företag som får svårare att rekrytera på grund av brist på bostäder för nyanställda.

Och boende på landsbygden som hindras från att bygga strandnära.

Det finns oräkneliga symtom som visar att den svenska bostadsmarknaden är i stort behov av kraftiga strukturreformer.

Människor ska ges en möjlighet att påbörja sin bostadskarriär eller på allvar bli en del av det svenska samhället. Då krävs det att vi vågar se bortom invanda mönster och stelbenta system. Då kan fler människor få möjlighet att förverkliga sina bostadsdrömmar.

Därför välkomnar Centerpartiet att regeringen nu bjudit in till blocköverskridande samtal.

Vi behöver gemensamt, över blockgränsen, våga hitta lösningar på de stora strukturfrågorna. Vi behöver komma framåt med åtgärder om förändrade skatteregler som ökar rörligheten, vi behöver en fungerande hyresmarknad, och vi behöver regelförenklingar som gör skillnad i hela landet.

För att få till verklig förändring, som kan skapa långsiktighet på den svenska bostadsmarknaden, kommer Centerpartiet att särskilt lyfta följande åtgärder i samtalen.

En fungerande hyresmarknad.

Utbudet av hyresrätter räcker inte till idag. Det beror framförallt på att drivkrafterna för byggbolag att bygga just hyresrätter är för dåliga. Vi vill se över hur hyressättningen kan reformeras så att hyrorna blir mer marknadsanpassade. Mer marknadsanpassade hyror, tillsammans med ett fortsatt starkt besittningsskydd och skydd mot plötsliga hyreshöjningar, skulle öka utbudet av hyresrätter och underlätta för människor att hitta såväl en första bostad som att förändra sin boendesituation.

Skatteförändringar som ökar rörligheten

Ett bra sätt att öka rörligheten på bostadsmarknaden är att göra det enklare och mindre ekonomiskt kostsamt för människor att flytta. Då behövs en ordentlig skatteöversyn.

Precis som Centerpartiet föreslog redan i september förra året är vi, i en blocköverskridande överenskommelse, redo att se över de ekonomiska styrmedel som påverkar hushållens skuldsättning, däribland ränteavdrag och reavinstskatt. För att vi ska kunna genomföra en sådan reform är det avgörande med bred politisk enighet.

Ränteavdrag och andra skatteförändringar får inte ändras lättvindigt, utan behöver göras med stor försiktighet och gradvis under en längre tid. Människor ska inte drabbas av en förändring retroaktivt och behöver veta att samma regler ska gälla även vid ett maktskifte.

En översyn bör därför inte bara titta på ränteavdragen, utan också hela beskattningen för att köpa och sälja sin bostad. För oss är däremot en återinförd fastighetsskatt uteslutet. För ekonomin som helhet är vår målsättning ett lägre totalt skattetryck.

Regelförenklingar i hela landet

För Centerpartiet är det prioriterat att rensa upp i regelträsket inom alla politikområden. Inför bostadssamtalen fokuserar vi på tre punkter, som vi menar skulle underlätta möjligheten att bygga nya bostäder.

Vi vill se ett förenklat strandskydd som tar sin utgångspunkt i hur vi kan bygga attraktivt i områden, ofta på landsbygden, som idag inte utnyttjas fullt ut.

Vi vill se höjda riktvärden för buller så att ytor även i något bullrigare miljöer kan användas för bostäder, någonting som är särskilt viktigt i ett läge där många människor idag efterfrågar ett centralt boende.

Och vi vill också korta planprocesserna, möjliggöra enklare planbeslut och skapa flexiblare detaljplaner. Allt för att det ska gå enklare och snabbare att bygga.

Det är stora och omfattande reformer som krävs för att förändra bostadspolitiken och höja byggtakten. Vi förväntar oss att även andra partier är öppna för annat än marginella justeringar. Nu är tid för krafttag.

Annie Lööf

partiledare (C)

Emil Källström

ekonomiskpolitisk talesperson (C)

Ola Johansson

bostadspolitisk talesperson (C)

Publisert: