ÅSIKT

Stockholm är inte Sverige – det är vi

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattören: Förutsättningen för städernas överlevnad är en landsbygd som fungerar

Foto: Det handlar inte om att få en uträknad landsbygd att överleva, det handlar om att få Sverige att överleva, skriver debattören Olle Göransson. Bilden på Po Tidholm är från SVT:s serie "Resten av Sverige".

DEBATT. Just nu pågår en mini-tv-serie, ”Resten av Sverige”, om nedmonteringen av svensk landsbygd. Politikernas och samhällets inställning till detta är: ”Något vi måste acceptera". Det är den världsbild som ganska länge präglat politiken och debatten i vårt land. Delar av landet kommer att avfolkas, och städerna får klara sin växtvärk så gott de kan.

Med minsta förmåga till konsekvensanalys, kommer man snabbt fram till att om landsbygden monteras ner, försvinner också förutsättningarna för våra städer att existera.

Hur ska tidningarna bli till, om ingen hugger ner träden som blir pappret?

Hur ska strömmen till spårvagnarna och datorerna produceras om ingen sköter kraftverken och ser till ledningarna som transporterar den?

Varifrån ska maten komma om inga jordbruk sköts, och inga vägar underhålls?

Hur ska sommaren på landet bli, om landet avvecklats, och blivit tät granskog?

Förutsättningen för städernas överlevnad är en landsbygd som fungerar. Bortrationaliseras vår svenska, får vi hitta en landsbygd längre bort. Risken är att den redan är intecknad av någon annan.

Vi behöver inte en landsbygd för sitt egenvärde. Vi behöver en fungerande landsbygd för att det är enda möjligheten för att resten av Sverige att överleva.

Det är inte landsbygden som är ”resten av Sverige”. Den är Sverige. ”Resten av Sverige” är det andra.

Ingvar Persson skriver på ledarplats i Aftonbladet: ”Egentligen borde en fungerande regionalpolitik inte vara så svår att föra, men det kräver förstås vilja och resurser.”

Framförallt behövs en samhällets överlevnadsstrategi. Det handlar inte om att få en uträknad landsbygd att överleva, det handlar om att få Sverige att överleva.

Så vad göra? Det första är att se landsbygden som lösningen, inte problemet. Bredbandsbullerbyar är en möjlig väg.

Vem drömmer inte om att bo i en modern by? Inte alla men säkert ganska många. En bredbandsbullerby kan ligga i en stad, stadsnära eller på landsbygden.

Poängen är att, i stället för att förtäta städerna, förglesa dem och resten av landet.

Med snabba bredbandsuppkopplingar, goda kommunikationer, fungerande samhällsservice och utspridd kultur, finns det väldigt få arbeten, eller annat, som inte lika gärna kan ligga i Malung som i Malmö. Förutom boende och arbete ska byarna leverera tillit. Det är den resurs alla samhällen byggs av. Den tilliten skapas inte i täta miljonprogramsområden.

För att lyckas behövs utbyggt bredband överallt, precis som en gång telefon och elektricitet spreds över Sverige. Fungerande vägar och kommunikationer, inte bara inom och mellan Stockholm och Göteborg. Lägre arbetsgivaravgift för företag utanför centralorterna, som i Norge. Ekonomiska incitament att bygga utspritt i stället för förtätat. Utspridd vård och omsorg i stället för centraliserad.

Slå samman äldreomsorg, barnomsorg och flyktingintegration och låt generationer, och olika grupper lära av varandra. Ge de nyanlända förutsättningar att stanna på småorterna de anvisats till, för att återskapa nytt liv i bygderna, på nya sätt, tillsammans med oss ursprungsbefolkning.

Det kommer givetvis att kosta. Men bara en bråkdel av vad det skulle kosta att låta utvecklingen fortgå. Pengar finns. Finns viljan att prioritera bort fortsatta investeringar i påskyndad urbanisering?

Omöjlig utopi? Knappast. I min by har invånarantalet fördubblats, medelåldern halverats, nya arbetstillfällen skapats, nyanlända fått sysselsättning, tillsammans med ursvenskar, och barn föds. Trots frånvaron av samhällets stöd.

Olle Göransson

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM