Det räcker nu – vi i vården har fått nog!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Vårdvrålet: I morgon demonstrerar vi över hela landet – och kräver att politikerna lyssnar

Vi kräver att du lyssnar, Gabriel Wikström. Vi kräver att du agerar, skriver debattörerna. Bilden till höger är från Vårdvrålet 2014 på Sergels torg i Stockholm.

Foto: Marcus Ericsson & TT

DEBATT. I Sverige har vi en stor kompetens i vården, det förödande är att den döljs. Syftet är att hålla nere löner och villkor. I stället satsas det friskt på det yttre skalet, med nya ultramoderna, flashiga sjukhus. Det är snyggt, modernt och fantastiskt – men det finns en baksida.

Det råder i dag en sanslös brist på rekrytering av kompetent vårdpersonal, personer som i sina olika professioner skulle bidra till att öka hälsan hos landets sjuka. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström uttrycker att han oroas över vården och vill tillsätta en utredning – men tiden har runnit ut för fler utredningar.

Vi kräver att du lyssnar, Gabriel Wikström.

Vi kräver att du agerar.

Eller är din oro över vården bara floskler?

Vårt löfte till er är att vi i 4 september-rörelsen kommer att fortsätta vårdvråla tills du och andra beslutsfattare lyssnar och fattar de rätta besluten.

Agerar ni inte kommer flykten av vårdpersonal att accelerera och livsviktig kompetens försvinna för alltid. Tror politiker att all vård kan lösas i snabbspåret genom att döpa om arbetsuppgifterna till enkla jobb?

Oavsett när ni själva eller era närstående behöver hjälp blir det i den sjukvård som ni själva har skapat och lämnat i sticket.

Sanningen är att vi står inför den svåraste krisen i vården på åratal. Politiker, fackliga organisationer och beslutsfattare måste prioritera rätt och återupprätta en bra vård med en rättvis personalpolitik för vi vården har fått nog!

Vi kan inte fortsätta med sommarbemanning året runt. I dag certifieras vården enligt de skalor som gäller inom industrin – men sjuka människor kan inte vårdas enligt löpande band-principen eller fina ord som New Public Management.

Morgondagens demonstration är den största mobiliseringen från vårdpersonalens sida någonsin. Vi demonstrerar för personalen och för er alla som behöver vården. Engagemanget sker runt om i hela landet. Det är nödvändigt om vården ska bestå av något mer än tjusiga skrytbyggen.

Undersköterskor, läkare, sjuksköterskor och andra yrkesprofessioner har lösningen på vårdhaveriet. Ni makthavare måste lyssna om era ord om den starka välfärden ska vara mer än tomma fraser. Den svenska modellen måste leva upp till sitt löfte.

Jämställdhet inom olika vårdyrken måste råda, ingen yrkesgrupp ska benämnas som avlastningspersonal. Jämställdhet bygger på samarbete.

Miljonerna som ni desperat kastar in i vården fungerar inte om det inte finns relevanta åtgärdspaket. Under många år har det ekonomiska intresset vägt tyngre än kvaliteten. Besparingarna har skett på bekostnad av personalens hälsa och utvecklingsmöjligheter. Patienterna möter utbränd, utnyttjad och överarbetad vårdpersonal som förtvivlat försöker göra sitt jobb till minsta möjliga kostnad. När personalen sedan nått den yttersta gränsen och blir sjuka betraktas de som en belastning trots att orsaken ofta är en inkompetent organisation.

Nu går vi i samlad kraft ut i en landsomfattande demonstration för alla de som behöver vår vård och som inte kan föra sin egen talan. Vi är eniga och kräver våra rättigheter och att makthavarna tar sitt ansvar.

De specifika krav från olika yrkesgrupper som finns kring kompetenshöjning och utveckling är viktiga för oss alla.

Här måste politikerna gå oss till mötes och garantera att vårdpersonalen har en jämställd arbetsmiljö och att multiprofessionella team utvecklas överallt där vård och omsorg ges.

För att det ska kunna bli verklighet krävs det att ni ser vården som en helhet och inte som i dag i olika grupperingar. Ge oss förutsättningar för det och vården i Sverige kan ta sina första steg och bli av världsklass igen!

Marianne Stathin, ordförande, specialistundersköterska

Jan Höök, viceordförande, specialistundersköterska

Kurt Myrland, specialistundersköterska

Kim Queray Lundh, undersköterska

Elisabet Roos, specialistundersköterska, vårdlärare

Emily Tallen, undersköterska

Carina Stolt, ekonom

Yvonne Ericsson, undersköterska

Tommy Metso, undersköterska

Eva Ekelund, specialistundersköterska, framtidsstrateg, omvärldsanalytiker – E-hälsa

Agneta Lenander, leg sjuksköterska

Päivi Vilkkavaara, specialistsjuksköterska

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen i vården

Gabriel Wikström

Debatt