ÅSIKT

Minska rökningen är vår högsta prioritet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik från sjukvårdsminister Gabriel Wikström om snuset

Gabriel Wikström, sjukvårdsminister (S).

REPLIK. Den 20 maj trädde ändringar i tobakslagen i kraft som en följd av genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv. De innehåller viktiga förändringar som kan hjälpa oss att minska rökningen. Men det kommer att krävas fler åtgärder. När regeringen tillträdde gav vi därför den pågående utredningen i uppgift att ta fram fler förslag som kan minska rökningen. Utredningen överlämnades till mig i mars och är nu ute på remiss. Det är den utredningen som Milton med flera skriver om på Aftonbladet debatt den 23 maj.

Debatten som har följt utredningen har framförallt handlat om snuset. Jag förstår att det finns en oro. Många svenskar har en relation till snuset och det har ett starkt symbolvärde. När Sverige gick med i EU förhandlade vi fram ett permanent undantag från snusförbudet inom EU. Undantaget innebär att det är tillåtet att tillverka och sälja snus i Sverige.

Målet för tobakspolitiken är att minska tobaksbruket. Det är fastställt av två regeringar och Sveriges riksdag. Och snus är tobak. Samtidigt måste de åtgärder som genomförs vara proportionerliga och motiverade i förhållande till folkhälsan.

Låt mig vara tydlig. För mig som sjukvårdsminister är det en självklarhet att de åtgärder som minskar rökningen är högst prioriterade. Rökning är den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och tidig död. Genom att minska rökningen ger vi förutsättningar för en bättre folkhälsa och minskade samhällskostnader. Detta kommer vara vägledande i det fortsatta arbetet med utredningens förslag.

Gabriel Wikström

Sjukvårdsminister (S)

Läs debattartikeln Låt snuset vara – det är inte farligt.

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM

Tobak