ÅSIKT

Leo, 13: Tvinga mig inte döda för staten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattören: Vi löser inte försvarets brist på personal med tvång och föråldrade system

Eftersom jag är född 2002 kommer jag att vara en av de första årskullarna som tvingas genomgå värnplikten. Men löser vi komplicerade samhällsproblem med våld? frågar Leo Gerdén, 13.

DEBATT Här om dagen presenterade regeringens utredning angående försvarets framtida personalförsörjning ett förslag om att återinföra värnplikten. Ett återinförande av ett föråldrat och tvångsbaserat system är inte vad svenskt försvar behöver.

Enligt utredningen skulle ett införande av värnplikten kunna ske redan 2019.

Eftersom jag är född 2002 kommer jag, om förslaget går igenom, vara en av de första årskullarna som tvingas genomgå värnplikten. Jag skulle tvingas utbilda mig i att döda för staten.

Även jag ser problematiken i den stora personalbristen inom försvaret. Men för att locka personer till ett visst yrke är tvång aldrig rätt väg att gå.

'Vi har en lärarbrist i Sverige som även den är väldigt akut. Ska vi tvinga alla ungdomar i Sverige att bli lärare? Tvång kommer aldrig kunna säkerställa god kvalité, vilket behövs såväl för att undervisa elever som att försvara Sverige.

Istället för att fastna vid tvång, bör andra frågeställningar vara mer relevanta; Hur kan vi använda oss av den stora arbetslösheten i Sverige? Hur kan vi med hjälp av mer internationellt samarbete få mer resurser? Hur kan ny teknik utföra sådant som idag kräver personalresurser?

Att tvinga ungdomar att bära vapen och utbildas i att döda andra människor och lämna sitt vanliga liv för att genomföra värnplikten strider direkt, inte bara mot individens självbestämmande, utan också mot dem frihetliga och demokratiska värderingar som har byggt upp vårt samhälle. Ingen människa ska tvingas döda för staten.

Utredaren är dessutom en tidigare riksdagsledamot från Miljöpartiet. Miljöpartiet kommer nu på allvar tvingas visa om de verkligen kan gå med på vad som helst, eller vågar stå upp för dem värderingar som partiet en gång stod för. Regeringssamarbetet ställs återigen på sin spets. I alla fall i väljarnas ögon.

Ett vanligt argument som hörs från ja-sidan är att värnplikten gör pojkar till män och uppfostrar ungdomar till ansvarsfulla samhällsmedborgare. Men är det verkligen så vi vill uppfostra nästkommande generation? Att vi löser komplicerade samhällsproblem med våld?

Värnplikt inklusive mönstring kan ta upp emot ett helt år. Ett år som hade kunnat användas till akademisk utbildning, som bättre hade bidragit till Sverige än att springa runt i skogen med vapen.

Jag tror inte att Sveriges långa tradition av fred, upprätthålls med en mer vålds- och krigsbenägen och befolkning. Utbildning är nyckeln till fred och diplomati.

Ett försvar som endast består av omotiverad och tvingad personal kommer aldrig kunna stå emot andra länders allt mer utvecklade och avancerade teknik. Det är just ny teknik som är betydligt viktigare än antalet soldater, och det är därför bättre att dra nytta av ungas teknikintresse.

Istället för att fortsätta klaga på att alla ungdomar är lata och sitter framför datorerna hela dagarna, är det en möjlighet att utveckla vår teknik.

Jag skulle hellre velat att utredningen kom fram till konstruktiva, frihetliga och fungerande förslag för att lösa personalbristen.

Jag vill inte tvingas utbilda mig i att döda för staten. Personalbrist löses inte med tvång och föråldrade system.

Leo Gerdén, 13 år, liberal debattör och aktiv i CUF

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM