ÅSIKT

Kritiserad muslimsk grupp får halv miljon

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattören: Skattemedel ska gå till att gynna demokratin – regeringen måste skärpa reglerna

Foto: Dagens debattör reagerar starkt på MUCF:s bidragsutdelning för 2016.

DEBATT. I ett demokratiskt samhälle har även demokratins kritiker en frihet att yttra sig. Däremot måste det höra till de mest grundläggande principerna att sådana organisationer inte kan ta emot ekonomiska bidrag.

Men det är precis vad som just nu sker från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), trots att ansvarig minister har sagt sig velat stoppa detta. Sverige är i akut behov av en bättre lagstiftning för att hindra pengarullning till föreningar som sprider antidemokratiska budskap.

Efter flera uppmärksammade fall där skattepengar gått till föreningar som beslagits med kränkande, historierevisionistiska eller våldsbejakande uttalanden gick demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) tidigare i våras ut och lovade en demokratigenomlysning av de mångmiljonbelopp som (MUCF) varje år delar ut. Det är precis vad vi Liberaler har efterlyst. Men så länge ministern och regeringen inte tar fram ett regelverk som tillåter demokratigranskning av föreningar kommer de utbetalande myndigheterna att fortsätta bevilja medel till våldsbejakande krafter.

Det senaste exemplet i raden är stötande. Sveriges förenade muslimer (SFM) är en förening som upprepade gånger kritiserats för att stå mycket nära en radikaliserad miljö som uppmuntrar till våld, det vill säga raka motsatsen till vad bidrag till civilsamhället ska uppnå i en demokrati. Men i MUCF:s bidragsutdelning för 2016 får de ta emot mer än en halv miljon kronor i bidrag.

Trots att denna sammanslutning flera gånger kopplats ihop med personer som torgför salafistiska och odemokratiska budskap gör MUCF bedömningen att de mycket väl kan komma ifråga för ekonomiskt stöd för ett projekt. Någon granskning av deras förhållningssätt till våldsbejakande miljöer har inte gjorts – med den närmast halsbrytande kommentaren från myndigheten att någon granskning inte krävts då organisationen ju inte sökt medel ”för att motverka extremism”.

Sverige behöver ett demokratikriterium för det föreningsstöd som betalas ut via stat och kommuner. Vi är i akut behov av tydliga måttstockar där som gör att föreningar som inte respekterar demokratin kan upptäckas och stöd avbrytas eller inte beviljas.

Grundläggande principer bör inkludera:

En styrelse utsedd av medlemmarna.

Ett åtagande att ta ställning för demokrati och alla människors lika värde.

Ett åtagande att visa hur man arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Nolltolerans mot företrädare som uttrycker åsikter som uppmanar till våld eller som inte är förenliga med alla människors lika värde. Sådana företrädare måste lämna sina uppdrag.

Så länge Sverige saknar ett regelverk för att kunna stoppa skattemedel till organisationer som uppenbart inte skriver under på de liberala, demokratiska värderingarna, kommer vi att fortsätta se en pengarullning till de mörka krafter vi måste bekämpa.

Inte nog med att det potentiellt kan vara livsfarligt om skattepengar används för att finansiera antidemokratiska rörelser. Det innebär också att föreningar som varje dag gör stora insatser för att försvara demokratin, öka friheten för människor och stärka jämställdheten kan lämnas utan finansiering.

Regeringen måste snarast få på plats en lagskärpning så att våra skattemedel verkligen går till att gynna demokratin. Vi måste sluta att aningslöst gödsla med skattemedel till folkmordsförespråkare, hatpredikanter och fascister.

Lotta Edholm

Oppositionsborgarråd, Stockholms stad (L)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.