ÅSIKT

Förorten för viktig för politisk pajkastning

Slutreplik från Stockholmsalliansen om utvecklingen av stadens ytterområden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
De samhällsproblem vi ser i ytterstaden begränsar människors frihet och förslösar mänsklig potential. Då behöver alla politiska krafter bjuda till i en konstruktiv anda för att finna breda och långsiktiga lösningar, skriver Alliansen i Stockholm.
DEBATT

SLUTREPLIK. I förra veckan lanserade vi, inför politikerveckan i Järva, en gemensam politik för Stockholms ytterstad i form av ett framtidskontrakt med fokus på jobb, kunskap och trygghet. Framtidskontraktet består av fyra skarpa mål för ytterstadens utveckling. Ett jobbmål om att halvera andelen som lever på försörjningsstöd i utsatta stadsdelar. Ett kunskapsmål om att halvera andelen elever i skolor i utsatta stadsdelar som går ut skolan utan gymnasiebehörighet.

Ett trygghetsmål om att halvera den upplevda otryggheten i de stadsdelar där otryggheten är störst. Samt ett stadsmiljömål om att öka andelen arbetsplatser och servicefunktioner i stadsdelar som domineras av bostäder.

Vi välkomnar att arbetsmarknadsborgarrådet Emilia Bjuggren (S) har tagit del av våra förslag och lyfter dem i debatten. Det tror vi gynnar både det politiska samtalet och i längden Stockholms utveckling. Därför är det synd att Bjuggren inte för debatten sansat eller seriöst utan ägnar sig åt angrepp och bitvis rena felaktigheter i en högljudd retorisk stil som bäst lämpar sig för debatter i ungdomsförbunden.

Ytterstadens utveckling är för viktig för att bli föremål för politisk pajkastning. De samhällsproblem vi ser i ytterstaden begränsar människors frihet och förslösar mänsklig potential. Då behöver alla politiska krafter bjuda till i en konstruktiv anda för att finna breda och långsiktiga lösningar.

Alliansen är överens om fyra skarpa mål för utvecklingen av Stockholms ytterstad. Om Bjuggren menar allvar med att hon delar de målen så tar vi gärna en diskussion om medlen och vägen dit.

Vi är ödmjuka inför att vi inte har de fullständiga lösningarna på alla ytterstadens problem, men vi är beredda att diskutera allt som kan bidra till en positiv utveckling för hela Stockholm. Vi träffas gärna för blocköverskridande samtal om en långsiktig och resultatorienterad ytterstadspolitik som sätter jobb, kunskap och trygghet i centrum.

Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd och gruppledare i Stockholms stad (M)
Lotta Edholm, oppositionsborgarråd och gruppledare i Stockholms stad (L)
Karin Ernlund, gruppledare i Stockholms stad (C)
Erik Slottner, gruppledare i Stockholms stad (KD)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM