ÅSIKT

God utbildning skapar välstånd – för alla

Replik från LO om löner och utbildning

God utbildning för alla är en förutsättning för att skapa välstånd och jämlik fördelning, skriver Sebastian de Toro, LO-ekonom, i en replik till Karwan Kareme.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

REPLIK. God utbildning för alla är en förutsättning för att skapa välstånd och jämlik fördelning. En hög utbildningspremie kan däremot vara tecken på ett illa fungerande utbildningssystem.

Det påstås ibland att det lönar sig dåligt att utbilda sig i Sverige, senast av Karwan Kareme på Aftonbladet Debatt. Det är inte korrekt. Utbildning innebär för de flesta högre inkomster, lägre risk för arbetslöshet, lägre risk att man slits ut i sitt arbete, högre självkänsla och status.

Ju fler som studerar desto lägre blir utbildningspremien, eftersom konkurrensen om de mest välavlönade jobben ökar. Det är positivt. Sverige har, likt flera andra länder med låg utbildningspremie som till exempel Danmark och Norge, hög BNP/capita och sysselsättningsgrad.

Kontrasten är stor mot många länder med hög premie, som Colombia eller Brasilien. Där är det få som har möjlighet att läsa längre utbildningar och lönerna för dem i botten är låga.

Vidare, det finns inget som säger att personer med lång utbildning automatiskt ska ha högre lön än andra. Varför ska en universitetsutbildad tjänsteman tjäna mer än en skicklig entreprenör eller en duktig hantverkare bara för att den förra har längre utbildning?

Problemet i Sverige är inte för små klyftor utan för stora. Ett sätt att möta det på är att förbättra utbildningssystemet så att människor kan ta de jobb som efterfrågas. Lyckas det kan det totala välståndet öka, men inte bara för dem med längst utbildning, utan för alla.


Sebastian de Toro, LO-ekonom


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.