ÅSIKT

10 miljoner ton plast dumpas i havet – i år

Debattören: Vi måste ta vårt ansvar, det handlar om överlevnad

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT
Stränderna på en obebodd ö utanför Nya Zeeland är helt översållade av plast från havet. Matilda Ernkrans listar åtgärderna som krävs för att vända utvecklingen.

DEBATT. All plast som hamnat i havet sen 1950-talet finns kvar där. Och berget växer. Europeiska miljöbyrån bedömer att det i dag hamnar cirka 10 miljoner ton plast i havet varje år.

Insikten om problemet har växt och forskarna menar att det numera är en fråga om överlevnad för ekosystemen i havet. Ekosystem som vi människor i slutändan är beroende av.

Sverige har tagit initiativ till en stor FN-konferens i New York den 5–9 juni kring havsmiljöproblemen med mål om hållbara hav till 2030, där jag kommer att delta. Spridningen av plast och kemikalier i havet måste bli en av de viktigaste frågorna där.

Världen behöver en ökad medvetenhet och överenskommelser om åtgärder på samma sätt som för klimatet.

Spridningen måste i första hand stoppas vid källan. Långsiktigt måste plastanvändningen kraftigt minska och all plast återvinnas. Men det behövs också andra åtgärder:

Förbjud och begränsa mikroplaster, till exempel i hudvårdsprodukter och tandkräm. Sverige och EU måste samarbeta om detta.

Utarbeta en FN-konvention om minskade användning av farliga kemikalier där även en avvecklingsplan för mikroplaster finns med. Bilda en forskarpanel för kemikaliefrågor under FN, precis som gjorts för klimatfrågor.

Sverige måste ta nästa steg att utveckla och införa reningsverk som renar från mikroplaster och plastfibrer från kläder, andra farliga kemikalieprodukter samt läkemedelsrester.

En internationell lösning där rikare länder kan hjälpa utvecklingsländer att i de stora städerna arbeta med att ta hand om plastskräp och hindra att det sprids.

En stor internationell insats för att börja tömma de fem stora öarna av plast som bildats i de stora oceanernas virvelströmmar.

Precis som Sverige tog initiativ till att världen enades i att rädda klimatet och den biologiska mångfalden, har vi nu, tack vare sommarens konferens, en chans att göra det igen gällande haven.

Den svenska modellen ska utvecklas på ett hållbart sätt för framtida generationer. Vi måste ta vårt ansvar för att hindra den skada som plats och kemikalier utgör i Sverige. Vi ska också vara en stark kraft internationell för att få ett slut på de växande plastbergen. För det krävs ett politiskt samarbete över blockgränserna att genomdriva nödvändiga förändringar.

Jag hoppas att den samarbetsviljan finns när vi nu måste lösa även denna miljökris.


Matilda Ernkrans, miljöpolitisk talesperson (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM