Debatt

Politiker, nu måste ni rusta socialtjänsten

Debattören: Det är våra mest sårbara som drabbas

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den negativa utvecklingen i socialtjänsten måste stoppas. Det går, men kräver en politisk vilja. Vi ser flera viktiga åtgärder som måste på plats, skriver Heike Erkers.

Foto: TT, MAGNUS LEIJNE

DEBATT

DEBATT. Politiker, ge socialtjänsten rätt resurser så den har möjlighet att hjälpa och stödja medborgarna på det sätt lagar och förordningar förutsätter. Det är era väljare som får betala priset när resurserna inte räcker till.

Hög personalomsättning och slutkörda medarbetare. Så ser verkligen ut inom socialtjänsten i dag. Det vittnade socialarbetaren Jeremiah Karlsson om här på Aftonbladet debatt.

Akademikerförbundet SSR som organiserar socialtjänsten känner allt för väl igen bilden.  

Kärnan i ett socialt arbete handlar om att arbeta långsiktigt och förbyggande, skapa tillit, stabilitet och varaktighet i relationer med socialt utsatta individer. Men verkligheten ser helt annorlunda ut.

Och i slutändan drabbas samhällets allra mest sårbara och utsatta människor.

När många erfarna medarbetare slutar ökar arbetsbelastningen för de som är kvar och socialsekreterare som är nya i yrket lämnas ensamma med svåra uppgifter.

Den tuffa arbetssituationen kan i sin tur leda till att fler slutar. Resultatet blir brister i kontinuiteten och risker för sämre rättssäkerhet.

När socialtjänsten begår fel med allvarliga konsekvenser som följd svarar ofta regering och riksdagen med nya statliga direktiv som ökar på den administrativa bördan och som inte alltid är fullt ut finansierade.

Resultatet blir inte sällan att socialsekreterare får än mindre tid och resurser att arbeta långsiktigt och förbyggande, skapa tillit, stabilitet och varaktighet i relationer med socialt utsatta individer.

Utöver denna trend ökar trycket på socialtjänsten i pandemins spår med stigande arbetslöshet och social isolering.

Vi har tidigare sett – under flyktingkrisen – hur socialtjänsten fått mycket svår att rekrytera nya medarbetare. Då fanns kommuner som inte kunde rekryterapersonal utan kommunpolitiker utan relevant utbildning och erfarenhet tvingades handlägga ärenden på socialkontoret.

Är vi på väg dit igen?

Utvecklingen måste stoppas. Det går, men kräver en politisk vilja att rusta socialtjänsten. Vi ser flera viktiga åtgärder som måste på plats:

  1. Introduktionsutbildning till alla nyanställda, men även stöd till de som arbetat ett par, tre år. Socialsekreteraryrket är svårt och komplext, det kräver lång inskolning.
  2. Skapa fler karriärmöjligheter. Akademikerförbundet SSR har i flera år drivit införande at tjänster som specialistsocionom som ett sätt att behålla erfarna socialsekreterare inom socialtjänstens myndighetsutövning.
  3. Lön som gör att socialtjänsten både kan behålla och rekrytera personal.
  4. Mät arbetsbelastningen och ge medarbetarna arbetsförhållanden som går att orka med långsiktigt.
  5. Ge rätt insatser, i rätt tid. Vänta inte med att sätta in stöd, prioritera eftervård. Tidiga förebyggande insatser har i forskning visat sig effektivare än att sätta in insatser sent och eftervård är många gånger avgörande för att bibehålla en positiv förändring. Utredningen Framtidens socialtjänst har föreslagit att socialtjänstens verksamhet ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet – genomför förslaget.
  6. Följ upp resultatet av de insatser som ges, så man vet om det om de hjälper. Detta görs i mycket liten utsträckning idag och får till följd att de politiker som fattar beslut om resurser och inriktning inte har en aning om verksamheten hjälper eller i värsta fall skadar medborgarna.


Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR, som bland annat organiserar socialtjänstens anställda


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Akademikerförbundet

LÄS VIDARE

DEBATT Därför lämnar jag mitt jobb i socialtjänsten

ÄMNEN I ARTIKELN

Akademikerförbundet