M hycklar – och viker sig för vapenlobbyn

Debattören: Partiet för ”lag och ordning” vill göra det lättare att skaffa halvautomatiska vapen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Moderaterna försöker ständigt profilera sig som partiet för lag och ordning. Samtidigt motionerar Johan Forssell  och partiet i riksdagen om att kraftigt luckra upp den svenska vapenlagstiftningen, skriver Adrian Magnusson.
Moderaterna försöker ständigt profilera sig som partiet för lag och ordning. Samtidigt motionerar Johan Forssell och partiet i riksdagen om att kraftigt luckra upp den svenska vapenlagstiftningen, skriver Adrian Magnusson.

DEBATT. Under 2020 kom Moderaterna att allt mer försöka profilera sig som partiet för lag och ordning. Med sin rättspolitiska talesperson Johan Forssell i spetsen har Moderaterna gjort utspel efter utspel där man ondgjort sig över den växande organiserade kriminaliteten – och framförallt den sittande regeringens agerande.

Det som få nog känner till är att Johan Forssell samtidigt motionerar i riksdagen om att kraftigt luckra upp den svenska vapenlagstiftningen.

I en motion vill Moderaterna bland annat att tidsbegränsningen på helautomatiska och enhandsvapen ska tas bort. Denna tidsbegränsning innebär i dag att de som är innehavare av sådana vapen måste söka om sina tillstånd vart femte år.

Vidare vill partiet också att de krav om synnerliga skäl som i dag finns för tillstånd för dessa vapen ska ersättas med särskilda skäl, och därmed underlätta införskaffandet av sådana vapen.

Här skulle det logiskt kunna gå att sätta likhetstecken mellan en växande organiserad kriminalitet och en större tillgång till halvautomatiska och enhandsvapen.

Från den svenska vapenlobbyn, som Moderaterna och Johan Forssell uppenbarligen företräder, går det dock att höra att legala vapen väldigt sällan förekommer inom organiserad kriminalitet, och att det i sin tur är ett argument för att svensk vapenlagstiftning skulle kunna luckras upp.

Låt oss för sakens skull säga att det är så. Vilka slutsatser drar vi då av det? Med ett sådant resonemang skulle vi lika gärna kunna lätta på regleringarna till ett absolut minimum, om legala vapen nu inte alls leder till en illegal användning i samhället.

För det kan ju inte vara som så att den vapenreglering vi har i dag faktiskt är en preventiv orsak till att vi inte ser fler legala vapen i illegala sammanhang än vad vi redan gör? Och om vi lättar på regleringarna, hur vet vi att det inte får konsekvenser för morgondagen?

Forssells lättnader av restriktionerna är också särskilt intressanta. Han riktar in sig på de vapen som 1987 års vapenutredning med Leif GW Persson som särskild utredare, ansåg som mest farliga och som lagstiftaren gick vidare med.

I propositionen förelades helautomatiska och enhandsvapen med behovskravet synnerliga skäl samt tidsbegränsningar på fem år – detta för att kunna följa upp om behovet för vapen fortfarande kvarstår.

I propositionen angavs det också följande ”Det råder i vårt land sedan en lång tid tillbaka en allmän enighet om behovet av en sträng kontroll av innehav och bruk av skjutvapen och ammunition. /.../ Av särskild betydelse är självfallet strävan att förhindra att vapen används i brottslig verksamhet.”

På vilket sätt menar Forssell att dessa vapen är mindre farliga i dag än de var 1989?

Då bestod helautomatiska vapen främst av gamla k-pistar från Försvarsmakten, till skillnad från det allt mer avancerade och internationella utbud som finns i dag. Varför vill han att det ska finnas fler helautomatiska vapen ute i samhället?

Här ser vi det moderata hyckleriet. Å ena sidan försöker man slå blå dunster i ögonen på allmänheten om att man är partiet som kommer ta i med hårdhandskarna mot den organiserade kriminaliteten – samtidigt som man i smyg blidkar den svenska vapenlobbyns intressen.

Om allt fler farliga vapen kommer ut i omlopp i samhället och möjligheterna till att införskaffa sådana på laglig väg ökar, tror ni inte att det – på ett eller annat sätt - kommer öka tillgängligheten av sådana vapen även inom den organiserade kriminaliteten?

I Sverige har vi i dag två miljoner legala vapen, fördelade på 600 000 vapenägare. Vi ligger bland de länder i världen som har mest vapen per invånare. Men vi har också drygt 9 700 000 människor som inte är vapenägare.

En logisk slutsats är att det stora flertalet av dem inte är intresserade av en uppluckrad vapenreglering och fler helautomatiska och enhandsvapen ute i samhället. Hur kommer det sig att dessa människors intresse inte belyses av Moderaterna i debatten om svensk vapenreglering?

Svensk vapenreglering existerar nämligen inte enbart för de som har vapen eller ämnar skaffa vapen, utan också – och kanske i än större omfattning – för alla de som inte har vapen, inte vill införskaffa några och som framförallt inte vill se fler vapen ute i samhället.

Av dessa två motpoler vet vi i alla fall vilken sida Moderaterna företräder.


Adrian Magnusson, jurist och kommunpolitiker i Ystad (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE