Debatt

Stoppa kulturmordet på slottet i Uppsala

SD: Förslaget om nytt konstmuseum är förödande

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är som att de ingenting lärt från 60-talets kulturmord när man ser styrets förslag om ett nytt konstmuseum i Uppsala. Effekterna på kulturmiljön kring slottet skulle vara fullständigt förödande, skriver Simon O Pettersson och Linnea Bjuhr, SD.
Det är som att de ingenting lärt från 60-talets kulturmord när man ser styrets förslag om ett nytt konstmuseum i Uppsala. Effekterna på kulturmiljön kring slottet skulle vara fullständigt förödande, skriver Simon O Pettersson och Linnea Bjuhr, SD.

DEBATT

DEBATT. Vid sidan av Domkyrkan finns det ingen byggnad med större kulturhistoriskt värde i Uppsala än Slottet. Som en av få bevarade Vasaborgar bidrar den till Uppsalas unika karaktär och har central betydelse för Uppsalas stadssiluett. Den har en stark koppling till många uppsaliensiska traditioner, till exempel sista april, och åtnjuter stor folklig popularitet. Hur kan någon vilja förstöra denna kulturmiljö?

Frågan reser sig, när man studerar det förstudiematerial som åskådliggör styrets förslag om ett nytt konstmuseum. Förskräckande horisonter öppnar sig. En ny lådformad byggnad tornar upp framför slottet, en 28 meter hög hiss med luftbro föreslås i närområdet. Effekterna på kulturmiljön skulle vara fullständigt förödande.

Det är som att man ingenting lärt från 60-talets kulturmord. Socialdemokraterna håller fortfarande fast vid sin respektlösa kulturradikalism i arkitekturfrågor. Allt gammalt och invant ska vädras ut. Ingenting får stå i vägen för den nya världen, de vill skapa.

Detta kan sammankopplas med de storslagna planerna för Sydöstra staden, där över 20 000 nya bostäder ska byggas. Också där helt utan hänsyn till det befintliga områdets karaktär och de människor som bor där.

När Socialdemokraterna drömmer imperiedrömmar spelar folkets uppfattning och Uppsalas historiska karaktär ingen roll.

Inte ens normala beslutsprocesser verkar spela någon roll i frågan om konstmuseet. Kommunfullmäktige förvägras behandla frågan i dagsläget, trots att en majoritet bestående av SD, M, KD, C, MP samt de partipolitiskt obundna ledamöterna Simon Alm och Stefan Hanna begärt det. I denna fråga verkar demokratin endast tillämpas ceremoniellt när det passar styret.

Tvivelaktigt är också att det i grunden skeptiska Vänsterpartiet (V), som i valrörelsen ska ha varit emot placering av museum vid slottet, nu har köpts med löfte om ett arbetarhistoriskt center. Ett center som överhuvudtaget inte diskuterats tidigare och som saknar uppenbar koppling till Uppsala, utan bara förefaller tillkommit för att stämma överens med V:s ideologiska profil.

Föresatserna är förvisso goda, att skapa en ny plats för konsten. Men det förefaller minst sagt betänkligt, att en sådan ambition ska uppfyllas till priset av att en av Uppsalas viktigaste kulturmiljöer förstörs. En kulturell satsning riskerar paradoxalt nog att sluta i kulturmord.

Även om det slutgiltiga förslaget, efter förhandling med Statens fastighetsverk, inte skulle bli exakt som förstudien ger vid handen, är Slottet som plats för ett nytt konstmuseum olämpligt. Slottet har både kapacitets- och funktionsbegräsningar. Den typ av konstmuseum som styret tänker sig, kan inte förverkligas på denna plats, med mindre än att kulturmiljön lider skada.

Det är alltså föga lönt att försöka att lappa och laga i befintligt förslag utan det måste överges helt och hållet. Alternativa lösningar måste undersökas. Det enda förslag som hittills har undersökts på ett fördjupat sätt är Kaniken.

Också Kaniken har sina problem. Det är också det en känslig kulturmiljö, där flera byggnader samverkar till att skapa ett helhetsintryck. Det är också långt ifrån självklart att de nuvarande lokalerna är ändamålsenliga. Stora ingrepp kan behöva göras.

Därför: undersök fler alternativ. Tidigare har till exempel Hugin och Ångkvarn varit aktuella, två områden av långt mindre kulturhistorisk betydelse, vilka dessutom är bättre ur tillgänglighetsperspektiv. En fördjupad undersökning skulle också kunna optimera pris och funktion.

En ramhöjning av kulturbudgeten av denna storlek bör inte vara ett hafsverk. Bättre att det nya konstmuseet dröjer något än att släppa igenom ett ofärdigt förslag. Uppsalas skattebetalare bör känna att deras intressen tillvaratas och att man vänder på varje krona för att ta så bra beslut som möjligt. Det nya konstmuseet kommer vi få leva med över överskådlig framtid.

Stoppa därför omedelbart detta kulturmord. Låt slottet vara slott. Utred ordentligt alla möjliga alternativ, innan vi påbörjar byggandet av ett nytt konstmuseum.


Simon O Pettersson, ledamot kulturnämnden (SD)
Linnea Bjuhr, Gruppledare (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Uppsala

LÄS VIDARE

DEBATT Så ska vi få kriminella i Uppsala att hoppa av

ÄMNEN I ARTIKELN

Uppsala

Sverigedemokraterna

Kulturpolitik

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Museum