S spelar dubbelt och sviker vårt skogsbruk

Debattörerna: Löfven säger en sak – S i EU gör tvärtom

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Socialdemokraternas försäkringar om att även de minsann tar strid för det svenska skogsbruket visar sig vara tomma ord när deras europaparlamentariker ställer sig bakom krigsförklaringen i EU mot den svenska skogen, skriver Sara Skyttedal och Kjell-Arne Ottosson.
Socialdemokraternas försäkringar om att även de minsann tar strid för det svenska skogsbruket visar sig vara tomma ord när deras europaparlamentariker ställer sig bakom krigsförklaringen i EU mot den svenska skogen, skriver Sara Skyttedal och Kjell-Arne Ottosson.

DEBATT. Det svenska skogsbruket är en viktig tillgång, inte en belastning, på vägen mot koldioxidneutralitet. Just därför bör EU hålla sig borta från att detaljreglera vårt skogsbruk. Socialdemokraterna säger sig hålla med om detta, men agerar i praktiken tvärtom.

I Europaparlamentet undergräver partiet nu ogenerat den svenska positionen i skogsfrågorna. Statsminister Löfven borde ta sina partikamrater i Bryssel i örat.

Det svenska skogsbruket är under attack från EU. Dels handlar det om att starka krafter på kontinenten vill klassificera skogliga produkter som icke-hållbara, trots att produkterna är en förutsättning för den gröna omställningen.

Dels handlar det om att EU-kommissionen vill introducera fasta procentmål för hur stora markarealer som får brukas, något som i grunden hotar svensk skogsnäring.

Ett ansvarsfullt och aktivt skogsbruk bygger i sin kärna på klimatfördelar.

För det första genom att skogsprodukter kan ersätta energiintensiva produkter med höga koldioxidavtryck vid produktion (trä kan ersätta betong och metall, och papper kan ersätta plast). För det andra genom att bioenergi från skogen kan ersätta fossila bränslen. Och för det tredje genom att en aktivt förvaltad skog är en effektivare kolsänka än skog som står orörd.

Skogens klimatfördelar till trots driver alltså starka kontinentala krafter på för att EU på olika sätt ska försvåra för skogsbruket.

MP och V har sedan länge lierat sig med dessa krafter, mot svenska intressen. S har vacklat. Men under den senaste tiden tycks den svenska S-regeringen vaknat till liv, och statsminister Stefan Löfven besökte nyligen EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen för att markera den svenska oron över att EU riskerar reglera sönder svenskt skogsbruk.

Vi vet ännu inte om von der Leyen tog till sig av statsministerns budskap. Vad vi däremot vet är att budskapet om det allvarliga hotet mot det svenska skogsbruket i vart fall lämnade socialdemokraternas egna europaparlamentariker likgiltiga.

Några dagar efter Löfvens Bryssel-besök ställde de sig nämligen bakom Europaparlamentets betänkande vad avser EU:s strategi för biodiversitet.

Betänkandet är en krigsförklaring mot den svenska skogen.

Inför sommarens väntade uppdatering av förnybart-direktivet, som anger vilka förnybara energikällor som ska klassas som hållbara, placerar betänkandet skoglig bioenergi som en ohållbar energikälla.

Det innebär att de stora fördelar vi har i Sverige genom att omvandla restprodukter från virkesproduktion till bränsle riskerar att gå om intet. Det vore ett dråpslag mot våra möjligheter att uppnå våra ambitiösa klimatmål.

Dessutom vill betänkandet att EU-kommissionens målsättningar om hur stora landytor varje land måste undanhålla från skogsbruk omedelbart ska omvandlas i skarp lagstiftning.

Socialdemokraternas försäkringar om att även de minsann tar strid för det svenska skogsbruket visar sig vara tomma ord när deras europaparlamentariker ställer sig bakom betänkanden som detta. Att det sker bara dagar efter att Löfven varit i Bryssel och pläderat för rakt motsatt linje är närmast obegripligt.

Om Socialdemokraterna menar allvar med det budskap om skogen som partiledaren Stefan Löfven torgför, måste partiet ta avstånd ifrån den linje som företräds av Socialdemokraterna i Europaparlamentet. 


Sara Skyttedal, Europaparlamentariker (KD)
Kjell-Arne Ottosson, riksdagsledamot, miljöpolitisk talesperson (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE