S måste göra upp med åtstramningspolitiken

SSU och Reformisterna: Annars klarar Sverige varken klimatet eller välfärden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Välfärden är underfinansierad, bostäder saknas, infrastrukturen lider av omfattande brister – och klimatmålen missas. Nu måste S lägga om den ekonomiska politiken. Överge överskottsmålet och justera skuldankaret, skriver Philip Botström, SSU, och Markus Kallifatides, Reformisterna.
Välfärden är underfinansierad, bostäder saknas, infrastrukturen lider av omfattande brister – och klimatmålen missas. Nu måste S lägga om den ekonomiska politiken. Överge överskottsmålet och justera skuldankaret, skriver Philip Botström, SSU, och Markus Kallifatides, Reformisterna.

DEBATT. Sverige kommer inte att klara klimatmålen med det nuvarande finanspolitiska ramverket. Det slog klimatpolitiska rådet fast i sin rapport med rekommendation till regeringen att lägga om den ekonomiska politiken till större fokus på lånefinansierade investeringar.

Samtidigt är vår gemensamma välfärd underfinansierad, bostäder saknas och infrastrukturen lider av omfattande brister. Nu måste Socialdemokraterna lägga om den ekonomiska politiken för att vi ska klara de stora samhällsutmaningarna.

För första gången i modern svensk historia möter Sveriges unga risken att få det sämre än sina föräldrar. Detta trots att den svenska staten aldrig varit rikare – inräknat de svenska coronaåtgärderna. Samtidigt pressar utvecklingen allt hårdare mot gränserna för vad vår demokrati och planet klarar av.

Det är nu hög tid att göra upp med åtstramningens epok. SSU och S-föreningen Reformisterna driver därför på för en ny ekonomisk politik inför partikongressen i november.

Vi vet att koldioxidhalten i atmosfären stiger. Vi vet att den förorsakar extrema väderhändelser, hotar matförsörjning och livsvillkor för miljoner människor runt om i världen. Vi vet att Sverige kommer att behöva omfattande anpassningar av samhället på grund av klimatförändringarna.

Nyligen larmade klimatpolitiska rådet att Sverige inte kommer klara klimatmålen med den förda ekonomiska politiken.

Vi vet också att de sociala klyftorna i det svenska samhället ökat snabbare än de någonsin gjort under efterkrigstiden.

Arbetslösheten är hög inte minst bland utrikes födda. Vi ser bostadsbrist breda ut sig över landet. Vi ser utbrott av grov kriminalitet i ett Sverige som klyvs mellan fattiga och rika, landsbygd och storstad, förort och innerstad. I detta läge fortsätter nedskärningarna i skolan att stå som spön i backen och vårdköerna växer. 

Det alltmer överhängande hotet om ekologisk kollaps och de många sociala spänningarna i samhället är tyvärr det nya normala. Socialdemokratin står inför ett vägval vid kommande partikongress. Där har vi möjligheten att slå fast ett framåtblickande efterkrisprogram. 

Ett Green New Deal efter Coronapandemin kan både påskynda en grön omställning och skapa nya arbetstillfällen, stärka välfärden och se till att frukterna av den ekonomiska återhämtningen når fler, inte minst den arbetarklass som länge fått stå tillbaka. Men det kräver att vi lär av historien och bryter mot gångna decenniers misstag.

Själva ramarna för den ekonomiska politiken måste därför läggas om. 

Vi föreslår ett ramverk som möjliggör en tioårssperiod av storskaliga offentliga och privata investeringar i bostäder och renovering, infrastruktur, inte minst järnväg och kollektivtrafik, samtidigt som offensiva och reella satsningar inom vård, skola och omsorg genomförs.

Vi föreslår att överskottsmålet för statens finanser överges, skuldankaret justeras, att åtskillnad görs mellan löpande drift av det offentliga och offentliga investeringar, där vi tillåter lånefinansiering av investeringar. Därtill föreslår vi skapandet av en statlig investeringsbank efter europeisk modell. 

Sverige ska bli ett starkare samhälle har vi socialdemokrater sagt, ett Sverige som håller ihop. Det är hög tid att slå fast hur detta ska gå till. Landets unga vill inte möta en framtid med ohejdade klimatförändringar, bostadsbrist, arbetslöshet och otrygghet. 

“Samhället är människans verk. Om något är fel kan vi ändra på det” sa Olof Palme. Vi socialdemokrater är inte bundna till något annat än vårt mål om fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle. Vi har råd med framtiden.


Philip Botström, förbundsordförande SSU
Markus Kallifatides, ordförande S-föreningen Reformisterna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE